Mit tanít a Korán a nőkről?

Facebook YouTube

Mit tanít a Korán a nőkről?

A Korán beszél a nők helyzetéről az iszlámban, arról, hogy hogyan kell élniük, hogyan bánhatnak velük a férfiak és arról, hogy milyen jogaik vannak. Rengeteg félreértés adódik a muszlim-keresztény szembenálláskor abból, hogy egyfelől a keresztények nem ismerik az iszlám szent könyvét, nem tudják pontosan mit tanít, másfelől sokszor, ha muszlimmal beszélgetünk, nem kapunk teljes képet erről a kérdésről. Álljon itt tehát néhány idézet közvetlenül a Koránból a nők helyzetére vonatkozóan.

A férfiak felsőbbrendűek, mint az asszonyok, több joguk is van a váláskor, mint a nőknek.

„Az elvált nők várjanak magukban, három menstruációs periódust. És nem megengedett nekik, hogy elrejtsék azt, amit Allah teremtett a méhükben, ha hisznek Allahban és az Utolsó Napban. És a férjüknek több joguk van visszavenni őket ebben az időszakban, ha helyesen kívánnak cselekedni. És a feleségeknek joga van a férjük felett, ahhoz hasonlóan, ahogy a férjüknek is van felettük, de a férjek egy fokkal felettük állnak. És Allah Mindenható, Bölcs.” (2:228)

A férfiak akár négy nőt is feleségül vehetnek, ha el tudják őket tisztességesen tartani, a nőkre nézve azonban nincs ilyen rendelkezés.

“És ha féltek, hogy nem tudtok igazságosan bánni az árvákkal, akkor házasodjatok azokkal (másokkal), akik megfelelőek számotokra a nők közül – kettővel, hárommal vagy néggyel. De ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni köztük, akkor vegyetek el csak egyet, vagy azokat, akiket jogosan birtokoltok. Így valószínűbb, hogy nem lesztek igazságtalanok.” (4:3)

A férfi öröksége kétszer annyi kell, hogy legyen, mint a nőké az örökség felosztásakor.

“Allah parancsot ad nektek a gyermekeitekkel kapcsolatban (az örökség elosztásánál): a férfinak két nő része jár. De ha csak lányok vannak, akkor az övék kétharmada annak, amit meghagyott. Ha csak egy lány van, akkor övé a fele.” (4:11)

A férfi verheti a feleségét

“A férfiak a nők védelmezői és támogatói, amiatt, hogy Allah néhányukat előnyben részesített másokkal szemben, és mert ők (a férfiak) költenek rájuk a vagyonukból. Ezért a jóravaló nők engedelmesek, őrzik a férjük távollétében azt, amit Allah őrizni parancsolt nekik. És azok, akik rossz viselkedésétől tartotok, hát figyelmeztessétek őket, és (ha ez nem használ,) hagyjátok őket magukra az ágyban, és (ha ez sem használ,) üssetek rájuk. Ezután, ha engedelmeskednek nektek, ne keressetek utat ellenük. Allah Magasztos, Nagy.” (4:34)

A Paradicsomban kéjsóvár szűz nők várják a férfiakat, hogy minden vágyukat kielégítsék.

“Szemérmes tekintetű társaik lesznek azokban, akiket nem érintett korábban sem ember, sem dzsinn.” (55:56)

“Bizony, megteremtettük őket teremtéssel,
és szüzekké tettük őket, elkötelezettek, azonos korúak a Jobb társainak.” (56:35-38)

„Bizony, az istenfélőknek győzelmük lesz, kertek és szőlőtőkék, és azonos korú társaik,
és teli poharak.” (78:31-34)