Facebook YouTube

Iszlám kifejezések gyűjteménye

Adhan – Imára hívás

Ahmad – Mohamed másik neve

Allah – „az Isten” arabul. Isten legmegfelelőbb elnevezéseként használják.

Beszmeleh – „Biszmillah ar-Rahman ar-Rahím” azaz a „Könyörületes és az Irgalmas Isten nevében”. Általában akkor használják, ha valamit elkezdenek (utazás, evés, alvás stb.)

Biszmillah – “Az Isten nevében.”

Buraq – Szárnyas lény, mely Mohamedet az Éjszakai utazás (Iszra’ wal-Ma’radzs) alkalmával először Mekkából Al-Qudszba, majd a Mennyekbe vitte 619-ben.

Dzsibríl – Gábriel, a legfontosabb angyalok egyike, aki Isten kinyilatkoztatását átadta Mohamednek.

Dzsihád – Jelentése: “törekedni”, “erőfeszítést tenni”. Két jelentésköre van: személyes tulajdonságok javítása, illetve az ember életének, tulajdonának, hitének megvédéséért vívott harc.

Dzsinn – Nem fizikai lények, de teremtmények. Vannak jó és rosszindulatú dzsinnek, akik néha beleavatkoznak az emberek életébe.

Dzsum’ah – A péntek déli közösségi ima.

Fadzsara – A gonoszt cselekvő emberek és dzsinnek.

Fard – Az iszlámban előforduló kötelező, hithez kapcsolódó gyakorlatokat és elemeket jelöli (pl. rituális megmosdás)

Fatwa – Jogi döntés, mely általában egy precedens nélküli helyzetben vagy új probléma felmerülése esetén.

Fiqh – Jogi vélemények összessége az iszlámban.

Hadísz – Mohamed mondásainak, tanításainak gyűjteménye.

Haddzs – Zarándoklat Mekkába, az iszlám öt pillérének egyike.

Halal – A Korán és Mohamed Szunnája alapján törvényesnek ítélt dolog.

Haram – A Korán és Mohamed Szunnája alapján törvénytelennek ítélt dolog.

Hidzsra – Mohamednek Mekkából Jatribba (Medinába) történő kivándorlása 622-ben.

Ibada – Imádat. Olyan cselekedeteket jelöl, melyek az Istennek való engedelmességet fejezik ki.

Iblísz – A Sátán neve a Koránban.

Imám – A közösségi imát vezető személy, illetve a muszlim közösségek vallási vezetője.

Indzsíl – Jézusnak kinyilatkoztatott evangélium, bár különbözik a bibliai evangéliumtól.

Isza – Jézus neve az iszlámban.

Iszlám – Jelentése “megadás” “alávetés”. Mohamed próféta által kapott kinyilatkoztatás követői vallásának neve.

Ka’ba – Mekkában található kocka formájú építmény, mely egy követ tartalmaz, amit Ábrahám és izmael tettek oda. Minden muszlim a ka’ba felé imádkozik.

Kalifa – Jelentése: “utód”. Mohamed törvényes utóda, az ummah vezetője.

Korán – Maga a szó recitálást jelent, az iszlám szent könyvét jelöli. 114 szúrát tartalmaz és 23 éven keresztül került kinyilatkoztatásra Mohamed számára. Lehetetlen lefordítani, így a fordításokat a Korán magyarázatának, de nem magának a Koránnak tekintik.

Kufr –  Hitetlenség, megtagadás. Az iszlám elutasítását jelenti. ú

Medina – Korábban Jatrib. Ide vándorolt Mohamed Mekkából, ez lett az első iszlám állam.

Mekka – Mohamed szülőhelye. 630-ban visszatért Mohamed és elfoglalta a várost.

Minaret – Torony, ahonnan a müezin imára hívja az embereket.

Mecset – Az az épület, ahová a muszlimok a közösségi imára összegyűlnek.

Mohamed – Isten utolsó prófétája, az utolsó kinyilatkoztatás megkapója.

Muharram – Jelentése: “tiltott”. Az iszlámban tiltott cselekedetek tartoznak ide.

Munkar – bűnös tett, bűn, hitetlenség.

Nedzsesze – Tisztátalanság

Qibla – A muszlimok imádkozási iránya.

Qurajs – Az az arab törzs, melyhez Mohamed is tartozott.

Qur’an – Korán

Ramadán – Az iszlám holdnaptár 9. hónapja. Ebben a hónapban jött le a Korán és nyilatkoztatta ki azt Allah Mohamednek. A böjt hónapja.

Shahada – Tanúságtétel, az első az iszlám öt pillére közül. Az iszlám hit megvallása: “La-Ilaha-Illa-Llah Muhammadur-Razsúl-Ullah”. “Nincs más isten az Egyetlen Igaz Istenen kívül és Mohamed az Isten küldötte”.

Sejk – Vezető, elöljáró.

Sari’a – Jelentése: “az út”.Az iszlám azon útmutatásai, melyet a hívő muszlimok társadalmi és egyéni életük szabályozására alkalmaznak. Alapja a Korán és Mhames Szunnája.

Síta – Jelentése: “párt”, “támogatók”. A muszlimok azon csoportja, akik szerint Mohamed utódának Abi Tálibnak kellett volna lennie az első kalifának Abu Bakr helyett.

Sirk – Jelentése: “társítás”. Más isten Allahhoz való társítása, az egyetlen megbocsáthatatlan bűn.

Szala – Az iszlám öt pillére közül az egyik, rituálisan előírt imádság.

Szawm – Az iszlám öt pillére közül az egyik, böjt.

SAWS – „Szalla Allahu ‘Alaihi Wa Szallam”, “Allah áldása és békéje legyen rajta”.

Szúfi – Olyan személy, aki Istenről közvetlen belső tudást igyekszik szerezni, különböző lelki gyakorlatok és tanok segítségével.

Szunna – Mohamed mondásainak, cselekedeteinek, szokásainak gyűjteménye.

Szúra – Fejezet a Koránban.

SWT – „Szubhanahu Wa Ta’ala” Allah mentes minden társtól, fiútól.

Tafszír – A Koránhoz fűzött kommentár. minden Korán-fordítás tefszírnak tekintendő.

Tagút – Minden, amit Allahon kívül követnek vagy imádnak.

Taqwa – Istenfélelem.

Tajjib – Minden, ami jó.

Tawba – Bűnbánat.

Tawhíd – Egyistenhit. Az iszlám legfontosabb tétele.

Umma – A világ muszlimjainak közössége.

Zaka – Az iszlám öt pillérének egyike, alamizsna.