Facebook YouTube
  • Kálvinista Apologetika

    "...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet." 1Pt 3:15
  • Római katolicizmus

    Kik ők? Mit vallanak?
  • Ateizmus

    Isten tényleg nem létezik?

Legutóbbi írások

Cikkek, események, tanulmányok

ESEMÉNY: Kárhozatra rendelve? Vita az eleve elrendelésről

Talán nincs még egy olyan vitatott pontja a keresztény teológiának, mint annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy hogyan születik valaki újjá (János 3:3). Van-e szabad akarata az embernek arra, hogy

Beszélgetések Jehova tanúival

Sokan vagyunk, akik évek, vagy akár évtizedek óta valljuk magunkat kereszténynek mégis, amikor egy Jehova tanújával találkozunk, és alkalom kínálkozik arra, hogy számot adjunk a bennünk élő reménységről, inkább nagy

A názáreti Jézus: mítosz vagy valóság? VI. A páli levelek

A következő sorozatban azokat az érveket és ellenérveket vesszük sorra, melyek a názáreti Jézus történetiségét vizsgálják, cáfolják vagy éppen alátámasztják. Honnan tudhatjuk, hogy Jézus létezett?

A názáreti Jézus: mítosz vagy valóság? V. A nem-páli levelek

A következő sorozatban azokat az érveket és ellenérveket vesszük sorra, melyek a názáreti Jézus történetiségét vizsgálják, cáfolják vagy éppen alátámasztják. Honnan tudhatjuk, hogy Jézus létezett?

A názáreti Jézus: mítosz vagy valóság? IV. Az evangéliumok

A következő sorozatban azokat az érveket és ellenérveket vesszük sorra, melyek a názáreti Jézus történetiségét vizsgálják, cáfolják vagy éppen alátámasztják. Honnan tudhatjuk, hogy Jézus létezett?  Azzal kapcsolatban, hogy Jézus élt-e

Péter az a kőszikla, melyre az Egyház épült?

Mivel a pápai intézmény hiánya üvölt Újszövetség minden részéről, a római teológusok által hozott néhány olyan fennmaradó igehelynek, mint a Máté 16, és János 21, teljesen nyilvánvalóan és egyértelműen bizonyítaniuk

ESEMÉNY: R9:20 – Kereszténység és homoszexualitás?

R9:20 néven indít új közéleti és teológiai vita- és beszélgetéssorozatot. sorozatot a Kálvinista Apologetikai Társaság. Elsőként egy sokakat foglalkoztató és rengeteg embert érintő témát fognak körüljárni a felek: a kereszténység

A názáreti Jézus: mítosz vagy valóság? III. A zsidó hivatkozások

A következő sorozatban azokat az érveket és ellenérveket vesszük sorra, melyek a názáreti Jézus történetiségét vizsgálják, cáfolják vagy éppen alátámasztják. Honann tudhatjuk, hogy Jézus létezett?  Jézus életéről még a pogány

Péter az első az apostolok között?

A római katolikus teológia Péter apostol primátusából (elsőbbségéből) vezeti le a pápaság intézményét. Tanításuk szerint, Jézus Krisztus Péter apostolnak joghatósági elsőbbséget (primatus iurisdictionis) adott Egyházában, és ezt folyamatosan fenntartandónak, vagyis az

Rólunk

Kik vagyunk mi?

A kálvinista apologetikáról

A Kálvinista Apologetikai Társaság azért jött létre, hogy az evangelikál/protestáns teológusokat, hívőket segítse, felvértezze, forrásként lássa el, így segítve őket, hogy azonosítani tudják és megértsék a hitüket érő kihívásokat, tudjanak ezekre felelni és Krisztus evangéliumát hirdetni.

Kategóriák

Római Katolicizmus

Iszlám

Ateizmus

Egyéb

Mit teszünk?

Hitviták

Célunk az igazság keresése úgy, hogy különbözőségeink ellenére tisztelettel alakítjuk ki és védjük meg álláspontunkat és hogy a magyar protestánsok megismerjék hitük alapjait, így elérve, hogy öntudatosan élhessék meg hitüket.

Írások

Honlapunkon folyamatosan bővülő cikkeken keresztül reflektálunk a kereszténységet érő különböző kihívásokra.

Előadások

A honlapunkon található témákról és általános apologetikáról gyülekezeteknek, csoportoknak tartunk előadásokat.

Kik vagyunk mi?

Nagy Gergely

A Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság alapítója, több, mint féltucat moderált hitvitán vett már részt olyan témákban, mint a homoszexualitás, ateizmus,  vagy éppen a római katolicizmus. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának doktorandusza.

Agócs Béla

1973-ban született Gyulán. Nős, és három gyermek édesapja. A Golgota Teológiai Főiskolát végeztem, jelenleg a Baptista Teológiai Akadémián végzi az MA képzést. Általa leginkább olvasott, és hallgatott tanító: Paul Washer.

Papp Attila Gyula

29 éves, házas, apa. A Kecskeméti Református Egyházközségben dolgozik, mint médiafelelős. Tartalmakat gyárt, gyűjt az internetes felületekre. Fényképezik, videózik, szerkeszt.

Kapcsolat

Üzenj nekünk

Bármilyen kérdése, észrevétele van, esetleg rendezvényekkel illetve eseményekkel keresne bennünket, üzenjen bátran!

Kálvinista Apologetikai Társaság

facebook.com/kalvinistaapologetika