Facebook YouTube
  • Kálvinista Apologetika

    "...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet." 1Pt 3:15
  • Római katolicizmus

    Kik ők? Mit vallanak?
  • Ateizmus

    Isten tényleg nem létezik?

Legutóbbi írások

Cikkek, események, tanulmányok

Vita: homoszexualitás, teológia és társadalom – VIDEÓ

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? c. fórumának felvétele.

A názáreti Jézus: mítosz vagy valóság? VII. Két végső érv

A következő sorozatban azokat az érveket és ellenérveket vesszük sorra, melyek a názáreti Jézus történetiségét vizsgálják, cáfolják vagy éppen alátámasztják. Honnan tudhatjuk, hogy Jézus létezett?

VIDEÓ – Kárhozatra rendelve? Vita a predestinációról

Talán nincs még egy olyan vitatott pontja a keresztény teológiának, mint annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy hogyan születik valaki újjá (János 3:3). Van-e szabad akarata az embernek

Ki mit tud a Bibliáról – Ellentmondások?

Általánosan elterjedt vélekdés és vád a szekuláris/ateista oldal felől, hogy a Biblia tele van ellentmondásokkal. Természetesen ha komolyan vizsgáljuk a kérdést azonnal szembeötlő ennek a kijelentésnek a túlzása, azonban sokan

VIDEÓ! – Hit és Tudomány 2.0

A tavalyi sikeren felbuzdulva idén újra megszervezésre került a MEKDSZ jóvoltából a Hit és tudomány kerekasztal-beszélgetés.

ESEMÉNY: Kárhozatra rendelve? Vita az eleve elrendelésről

Talán nincs még egy olyan vitatott pontja a keresztény teológiának, mint annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy hogyan születik valaki újjá (János 3:3). Van-e szabad akarata az embernek arra, hogy

Beszélgetések Jehova tanúival

Sokan vagyunk, akik évek, vagy akár évtizedek óta valljuk magunkat kereszténynek mégis, amikor egy Jehova tanújával találkozunk, és alkalom kínálkozik arra, hogy számot adjunk a bennünk élő reménységről, inkább nagy

A názáreti Jézus: mítosz vagy valóság? VI. A páli levelek

A következő sorozatban azokat az érveket és ellenérveket vesszük sorra, melyek a názáreti Jézus történetiségét vizsgálják, cáfolják vagy éppen alátámasztják. Honnan tudhatjuk, hogy Jézus létezett?

Rólunk

Kik vagyunk mi?

A kálvinista apologetikáról

A Kálvinista Apologetikai Társaság azért jött létre, hogy az evangelikál/protestáns teológusokat, hívőket segítse, felvértezze, forrásként lássa el, így segítve őket, hogy azonosítani tudják és megértsék a hitüket érő kihívásokat, tudjanak ezekre felelni és Krisztus evangéliumát hirdetni.

Kategóriák

Római Katolicizmus

Iszlám

Ateizmus

Egyéb

Mit teszünk?

Hitviták

Célunk az igazság keresése úgy, hogy különbözőségeink ellenére tisztelettel alakítjuk ki és védjük meg álláspontunkat és hogy a magyar protestánsok megismerjék hitük alapjait, így elérve, hogy öntudatosan élhessék meg hitüket.

Írások

Honlapunkon folyamatosan bővülő cikkeken keresztül reflektálunk a kereszténységet érő különböző kihívásokra.

Előadások

A honlapunkon található témákról és általános apologetikáról gyülekezeteknek, csoportoknak tartunk előadásokat.

Kik vagyunk mi?

Nagy Gergely

A Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság alapítója, több, mint féltucat moderált hitvitán vett már részt olyan témákban, mint a homoszexualitás, ateizmus,  vagy éppen a római katolicizmus. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának doktorandusza.

Agócs Béla

1973-ban született Gyulán. Nős, és három gyermek édesapja. A Golgota Teológiai Főiskolát végeztem, jelenleg a Baptista Teológiai Akadémián végzi az MA képzést. Általa leginkább olvasott, és hallgatott tanító: Paul Washer.

Papp Attila Gyula

29 éves, házas, apa. A Kecskeméti Református Egyházközségben dolgozik, mint médiafelelős. Tartalmakat gyárt, gyűjt az internetes felületekre. Fényképezik, videózik, szerkeszt.

Kapcsolat

Üzenj nekünk

Bármilyen kérdése, észrevétele van, esetleg rendezvényekkel illetve eseményekkel keresne bennünket, üzenjen bátran!

Kálvinista Apologetikai Társaság

facebook.com/kalvinistaapologetika