• Kálvinista Apologetika

    "...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet." 1Pt 3:15
  • Római katolicizmus

    Kik ők? Mit vallanak?
  • Iszlám

    Valóban a béke vallása?

Rólunk

Kik vagyunk mi?

A kálvinista apologetikáról

A Kálvinista Apologetikai Társaság azért jött létre, hogy az evangelikál/protestáns teológusokat, hívőket segítse, felvértezze, forrásként lássa el, így segítve őket, hogy azonosítani tudják és megértsék a hitüket érő kihívásokat, tudjanak ezekre felelni és Krisztus evangéliumát hirdetni.

Mit teszünk?

Hitviták

Célunk az igazság keresése úgy, hogy különbözőségeink ellenére tisztelettel alakítjuk ki és védjük meg álláspontunkat és hogy a magyar protestánsok megismerjék hitük alapjait, így elérve, hogy öntudatosan élhessék meg hitüket.

Írások

Honlapunkon folyamatosan bővülő cikkeken keresztül reflektálunk a kereszténységet érő különböző kihívásokra.

Előadások

A honlapunkon található témákról és általános apologetikáról gyülekezeteknek, csoportoknak tartunk előadásokat.

Tudatos keresztények

"És ő „adott” némelyeket... tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;" Ef. 4:11-14

Legutóbbi írások

apologetikai tanulmányok

Az evangelikalizmus és a homoszexualitás – válasz Balavány Györgynek

Rengeteg kérdés és vita lengi körül napjainkban a kereszténység és a homoszexualitás kapcsolatát, és az erről szóló beszélgetések/viták során megszólalók sajnos legritkább esetben igyekeznek véleményüket (ha már a kereszténységről beszélünk)

Ha Jehova Tanúja vagy…

Ha Jehova Tanúja vagy, hidd el, nem a személyed ellen van kifogásom. Nem egy hitehagyott vagyok az Őrtorony szervezetből; és természetesen sosem lettem Jehova Tanújaként bemerítkezve. Viszont 17 évesen tanulmányoztam

VIDEO! Vita a kereszténységről II – Puzsér, FAM, Nagy Gergely, Márkus Tamás

Az óriási érdeklődésre való tekintettel folytatódott a kereszténységről szóló vita Puzsér Róbert kritikus, Farkas Attila Márton valláskutató és Nagy Gergely, valamint Márkus Tamás András református teológusok, lelkészek között.

Teremt Isten melegnek bárkit?

A homoszexuálisokat támogató propaganda egyik hívószava, hogy Isten teremtette a homoszexuálisokat homoszexuálisnak, így a viselkedésük, a homoszexuális életforma elfogadható kell, hogy legyen, hiszen Isten nem ítélheti el őket.

Mit tanít a Biblia az abortuszról?

A Biblia maga nem használja az „abortusz” kifejezést, azonban rengeteg fontos dolgot elmond a még meg nem született gyermekekről.

Ugyanazt az Istent imádjuk? Allah és Jahve

Napjainkban az inkluzivizmus és a vallási ökumenizmus hatására rengeteg helyen találkozhatunk azzal a nézettel, miszerint az Iszlám istene, akit Allahnak neveznek, ugyanaz az Isten, akit a keresztények imádnak. Ezt a