• Kálvinista Apologetika

    "...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet." 1Pt 3:15
  • Római katolicizmus

    Kik ők? Mit vallanak?
  • Iszlám

    Valóban a béke vallása?

Rólunk

Kik vagyunk mi?

A kálvinista apologetikáról

A Kálvinista Apologetikai Társaság azért jött létre, hogy az evangelikál/protestáns teológusokat, hívőket segítse, felvértezze, forrásként lássa el, így segítve őket, hogy azonosítani tudják és megértsék a hitüket érő kihívásokat, tudjanak ezekre felelni és Krisztus evangéliumát hirdetni.

Mit teszünk?

Hitviták

Célunk az igazság keresése úgy, hogy különbözőségeink ellenére tisztelettel alakítjuk ki és védjük meg álláspontunkat és hogy a magyar protestánsok megismerjék hitük alapjait, így elérve, hogy öntudatosan élhessék meg hitüket.

Írások

Honlapunkon folyamatosan bővülő cikkeken keresztül reflektálunk a kereszténységet érő különböző kihívásokra.

Előadások

A honlapunkon található témákról és általános apologetikáról gyülekezeteknek, csoportoknak tartunk előadásokat.

Tudatos keresztények

"És ő „adott” némelyeket... tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;" Ef. 4:11-14

Legutóbbi írások

apologetikai tanulmányok

“Tudományos” ellenvetések a vallásos hittel szemben

Az ateista emberek részéről rengetegszer tapasztalható az, hogy a tudományra[1] hivatkozva emelnek kifogást a hit, a vallásosság ellen.

Teremtés és tudomány: a teremtés 6 napja és a világ kora

A teremtés története a legtöbbeket foglalkoztató, a természettudományok és a teológia határterületeit talán leginkább érintő témakör

Mit is tanítanak a Jehova Tanúi?

A Jehova Tanúi tanítása szerint Isten egyetlen személy, nem Háromság. Olyan, aki nem tud mindent, és nincs jelen mindenhol. Először teremtette Mihály arkangyalt, akin keresztül aztán létrehozott “minden mást”

A purgatórium tanának történelmi és bibliai cáfolata

A purgatórium tana a katolikus teológiában azt feltételezi, hogy ha az egyén meghal és Krisztushívő volt, de maradnak még olyan bocsánatos bűnei, melyeket nem bánt meg, annak a tisztítótűzben van

A sola Scriptura védelmében – a kánonról

Valóban szükségünk van egy tévedhetetlen Tanítóhivatalra és tévedhetetlen tudásra a kánonnal kapcsolatban? Magába roskad a sola Scriptura?

Mi a különbség az iszlám és a keresztény teológia között?

Alább egy általános összehasonlítást közlünk a két világvallás teológiai különbségeiről. A lista nem teljes és természetesen csak egy alapvető ábrázolása a két vallás hittételeinek.