• Kálvinista Apologetika

    "...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet." 1Pt 3:15

Rólunk

Kik vagyunk mi?

A kálvinista apologetikáról

A Kálvinista Apologetikai Társaság azért jött létre, hogy az evangelikál/protestáns teológusokat, hívőket segítse, felvértezze, forrásként lássa el, így segítve őket, hogy azonosítani tudják és megértsék a hitüket érő kihívásokat, tudjanak ezekre felelni és Krisztus evangéliumát hirdetni.

Mit teszünk?

Hitviták

Célunk az igazság keresése úgy, hogy különbözőségeink ellenére tisztelettel alakítjuk ki és védjük meg álláspontunkat és hogy a magyar protestánsok megismerjék hitük alapjait, így elérve, hogy öntudatosan élhessék meg hitüket.

Írások

Honlapunkon folyamatosan bővülő cikkeken keresztül reflektálunk a kereszténységet érő különböző kihívásokra.

Előadások

A honlapunkon található témákról és általános apologetikáról gyülekezeteknek, csoportoknak tartunk előadásokat.

Tudatos keresztények

"És ő „adott” némelyeket... tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;" Ef. 4:11-14

Legutóbbi írások

Az ateizmus és a semmi

A világtörténelem egyik legfontosabb kérdését fogalmazta meg Gottfried Leibnitz (1646-1716), német jogász, diplomata, történész, matematikus, fizikus és filozófus, aki ezt írta: „Miért van valami a semmi helyett?”.

Lélek & Igazság: egy film a dicsőítésről

A Calvinist c. film rendezőjének új dokumentumfilmje arról, hogy mit mond Isten, hogyan is dicsőítsük Őt.

Az Euthüphron-dilemma

Mi az az Euthüphron-dilemma? Az Euthüphron-dilemma eredetileg Platón Euthüphron nevű dialógusában került leírásra, mely Platón korai párbeszédeinek egyike.

Russell teáskannája, avagy miért nem hiszünk a Mikulásban?

Bertrand Russell, híres angol filozófus, matematikus, logikatudós, aki az ateizmus egyik legmeghatározóbb alakja, előállt egy analógiával abból a célból, hogy megcáfolja az istenhívők állításait.

Válaszok az ateisták álláspontjaira

Az alábbiakban az ateisták részéről álláspontjuk magyarázatára leggyakrabban felhozott kijelentéseket vizsgáljuk meg.

Kell-e az ateistáknak bizonyítaniuk, hogy Isten nem létezik?

Mikor ateistákkal vitatkozunk, sok szó esik a bizonyítás terhéről és sosem restek rámutatni, hogy egy dolog nemlétét nem lehet bizonyítani – szerintük.

ESEMÉNY: Vitaest Jézus létezéséről

Valóban történelmi személy volt a názáreti Jézus, vagy ősi hagyományokból kialakult mitikus személy? Mennyire megbízható források az evangéliumi beszámolók, az Újszövetség többi iratai, valamint a Biblián kívüli források az ő

Az evangelikalizmus és a homoszexualitás – válasz Balavány Györgynek

Rengeteg kérdés és vita lengi körül napjainkban a kereszténység és a homoszexualitás kapcsolatát, és az erről szóló beszélgetések/viták során megszólalók sajnos legritkább esetben igyekeznek véleményüket (ha már a kereszténységről beszélünk)

Ha Jehova Tanúja vagy…

Ha Jehova Tanúja vagy, hidd el, nem a személyed ellen van kifogásom. Nem egy hitehagyott vagyok az Őrtorony szervezetből; és természetesen sosem lettem Jehova Tanújaként bemerítkezve.