Melyek az iszlám fő tanításai?

Facebook YouTube

Melyek az iszlám fő tanításai?

Az iszlám témák százairól tanít. Monoteista vallás, mely tagadja Krisztus Istenségét, a Szentháromságot, és az egyedül kegyelem által történő üdvösséget. A megváltás az iszlámban az őszinte bűnbánaton és jócselekedeteken múlik, abban a reményben, hogy Allah megbocsát a muszlimoknak. Továbbá az iszlám szerint az egyetlen biztos módja a paradicsomba való bejutásnak a szent háborúban történő halál.

Megjegyzés: minden hivatkozás a Koránból származik.

Istenről

 1. Csak egy Isten van (5:73; 112:1-4)
 2. Istent Allahnak szólítják a muszlimok (5:73)
 3. Allah mindent lát (40:20) és mindenütt jelen van (2:115, 7:7)
 4. Allah az egyedüli teremtője és fenntartója a világnak (3:191)
 5. Allah nem Háromság Isten (Szentháromság), hanem egy (5:73)
 6. Allah mindenttudó (2:268, 10:61) és mindenre képes, mindenható (6:61-62)
 7. Allah teremtette az eget és a földet (2:29; 6:1, 73; 25:61-62; 36:81; 46:33)

Az üdvösség és ítélet

 1. Allah minden embert megítél az ítéletnapkor (3:30; 35:33-37; 99:6-8)
 2. Ha több jót cselekedtél, mint rosszat, és hiszel Allahban, valamint őszintén megbánod bűneidet, a mennybe juthatsz (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9)
 3. Örök pokol vár azokra, akik nem muszlimok, nem az Iszlám szerint élnek, és nincs igaz hitük (3:77)
 4. A pokol korlátlan befogadókészségű (50:30), örök szenvedés helye (2:39; 14:17; 25:65; 39:26), tűz (9:63; 11:16; 25:11-12; 104:6-7) forró vízzel (38:55-58; 55:43-44), ahol a bőr elég és megújul újra és újra (4:56); a hitetlenek kerülnek oda (3:13; 19:49)
 5. A pokolban található egy fa (zakkum), mely rossz gyümölcsöt terem, és a kárhozottak kényszerítve vannak, hogy egyenek róla (37:62-67; 44:43-48; 56:52-55)
 6. A menny (paradicson), egy kert (79:41), áldásokkal, jó gyümölcsökkel (69:21-24), folyókkal (3:198), tiszta és szent szüzekkel (4:57), selyemszőnyegekkel, párnákkal (88:8-16)
 7. Minden ember feltámad testben (19:93-95) az ítélet napján (3:77; 15:25; 16:38; 42:29)
 8. Az ítélet az egyén hitétől (66:8-9) és cselekedeteitől függ (5:9; 24:26; 45:21-22; 64:7)

Egyéb

 1. Van örök élet (2:154; 75:12)
 2. Léteznek angyalféleségek, melyeket Allah teremtett a fényből, világosságból. Engedelmes szolgák ezek, kik képtelenek ellenállni Allah akaratának. Gábriel angyal adta át a Korán kijelentéseit Mohamednek (2:97)
 3. A Szentlélek Gábriel angyal (2:97; 16:102) [Nincs explicite vers, mely kimondja, hogy a Szentlélek Gabriel, vagy Gábrielként kellene azonosítanunk. Ezen versek azt bizonyítják, hogy a Lélek és Gábriel hozta le a kinyilatkoztatást]
 4. A dzsinnek láthatatlan teremtmények (51:56), melyek tűzből származnak (15:27; 55:15), de nem angyalok. Közösségük van, illetve vannak köztük jók és gonoszak.
 5. Az ördög, akit Iblis-nek hívnak (2:34), egy gonosz dzsinn.
 6. Jézus egy nagy próféta volt, de nem Isten Fia (9:30), nem Isten (5:17, 75), nem feszítették keresztre (4:157)
 7. Mohamed Allah leghatalmasabb és utolsó prófétája, és üzenete felülírja minden korábbi próféta üzenetét (Jézusét is)
 8. A Korán Allah szava. Ténylegesen elbeszélte őket Gábrielnek, aki átadta azokat Mohamednek
 9. Vannak más szent iratok is, de a korán felülírja mindegyiket. (Tóra, Injeel [üzenet, melyet Jézus írt le, de már nem létezik], Zaboor [Zsoltárok])
 10. Előre elrendelés (Qadar) az a tanítás, miszerint minden dolog megtörténte, jó és rossz is előre el van tervezve
 11. Böjtöt Ramadán hónapban kell tartani (2:185)
 12. Az alkohol ivása tiltott (2:219; 4;43; 5:93-94; 16:67)
 13. A szerencsejáték tiltott (2:219; 5:90-94)
 14. Az ember a föld porából származik (23:12)
 15. Nincs utolsó pillanatban történő megtérés (4:18)