Ellentmondások a Koránban?

Facebook YouTube

Ellentmondások a Koránban?

A muszlimok úgy tartják, hogy a Korán egy tökéletes könyv, mely mentes a tévedéstől és Allahtól származik. Természetesen a muszlimok tagadják, hogy bármiféle ellentmondás lenne a Koránban, de attól még ezek léteznek. Van köztük olyan, mely vitatható, van köztük, melyet egyszerűen a felülírás elvével magyaráznak, de van olyan is, mely megmagyarázhatatlan.

Ellentmondás akkor áll fenn, ha egy témában, adott kijelentés kizárja a másik meglétének lehetőségét. Az első példánk talán a legjobb példa erre. A 19:67 és az 52:35 szerint az ember a semmiből teremtetett. A 15:26 szerint sárból. Mivel a sár valami, ellentmondással állunk szemben, hiszen a „semmi” kizárja a „sár” lehetőségét. Mindkettő nem lehet igaz.

Miből teremtetett az ember: porból, agyagból, spermából, semmiből vagy vérrögből?

“Bizony, Jézus példája olyan Allah előtt, mint Ádámé. Őt porból teremtette, aztán azt mondta neki: Legyél! És ő lett.” (3:59)

“És bizony, megteremtettük az embert megszáradt agyagból, ami megváltoztatott fekete sárból való.” (15:26)

Ő teremtette az embert egy [sperma] cseppből, és mégis, ő nyílt ellenségeskedő!” (16:4)

“Hát nem emlékszik az ember arra, hogy Mi megteremtettük őt korábban, mikor még nem volt semmi?” (19:67)

“Vagy talán semmiből lettek teremtve, vagy ők voltak a teremtők?” (52:35)

“Megtapadt [vér]rögből teremtette az embert.” (96:2)

Lehet-e kényszer a vallásban vagy sem?

Nincs kényszer a vallásban. Bizony, a helyes út egyértelműen elkülönült a hibástól. És aki elutasítja a hamis istenségeket, és Allahban hisz, az szilárd kapaszkodót ragadott meg, amely sosem fog eltörni. És Allah mindent hall, mindent tud.” (2:256)

“És bejelentés ez Allahtól és a Küldöttétől az embereknek a nagyobb zarándoklat napján, hogy Allah mentes minden kötelezettségtől a társítók iránt, és a Küldötte is. És ha bűnbánatot mutattok, az a legjobb nektek. De ha elfordultok, akkor tudjátok meg, hogy nem menekülhettek el Allahtól. És add át a fájdalmas büntetés hírét azoknak, akik hitetlenek.” (9:3)

“Aztán, amikor a sérthetetlen hónapok elmúltak, öljétek meg a társítókat, ahol találjátok őket, ragadjátok meg őket, ejtsétek foglyul, és ostromoljátok meg őket, és várjatok lesben rájuk minden leshelyen. De ha megbánják, amit korábban cselekedtek, és megtartják az imát, és megadják a zakátot, akkor hagyjátok, hogy folytassák az útjukat. Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas.” (9:5)

Harcoljatok azokkal, akik nem hisznek Allahban és az Utolsó Napban, és nem teszik tiltottá azt, amit Allah és a Küldötte megtiltott, és nem ismerik el az igaz vallást, az Iszlámot, azok közül, akiknek a Könyv adatott, amíg készségesen megfizetik a dzsizját, megadva magukat.” (9:29)

Ki volt az első muszlim? Ábrahám, Jákób, Mózes vagy Mohamed?

És Ábrahám megparancsolta a fiainak, ahogy Jákob is tette: „Fiaim! Allah kiválasztotta nektek a vallást, hát ne haljatok meg másként, mint muszlimként!”” (2:132)

És amikor Mózes eljött az Általunk kijelölt helyre, és Ura beszélt hozzá, azt mondta: „Uram! Mutasd meg nekem Magadat, hogy Rád nézhessek!” Azt mondta: „Nem láthatsz Engem. De nézz a hegyre! Ha a helyén marad, akkor te is láthatsz engem. De amikor Ura felfedte az Ő Fenségét a hegynek, az porrá omlott, és Mózes ájultan esett össze. És amikor magához tért, azt mondta: „Dicsőség Neked! Bűnbánattal fordulok Hozzád, és én vagyok az első a hívők között!”” (7:143)

és az parancsoltatott nekem [Mohamednek], hogy az első legyek a muszlimok közül.” (39:12)

Megbocsát Allah vagy sem azoknak, akik hamis isteneket imádnak?

Bizony, Allah nem bocsátja meg azt, ha társítotok Mellé, és megbocsátja azt, ami ezen kívül van annak, akinek akarja. És aki társít Allah mellé, az bizony messzire letévedt az útról.” (4:116)

“A Könyv Népe azt kérik tőled, hogy hozz le nekik egy könyvet az égből. Bizony, Mózestől nagyobbat kértek ennél, mert azt mondták: „Mutasd meg nekünk Allahot színről színre!” Ezért villámlás sújtott le rájuk a bűnükért. Aztán a borjút vették, miután már eljöttek hozzájuk a nyilvánvaló bizonyítékok. Aztán megbocsátottunk nekik ezt. És Mózesnek nyilvánvaló bizonyítékot adtunk.” (4:153)

Megváltoztathatók-e Allah végzései vagy sem?

És ha eltörlünk egy áját, vagy elfeledtetjük azt, annál jobbat vagy ahhoz hasonlót hozunk helyette. Vajon nem tudjátok, hogy Allah mindenek felett Hatalmas?” (2:106)

“És bizony, meghazudtoltak küldötteket előtted is, de ők türelmesek voltak azzal kapcsolatban, hogy elutasították és bántották őket, amíg eljött hozzájuk a Mi segítségünk. És senki nem képes megváltoztatni Allah Szavát. És bizony, eljött hozzád a Küldöttek híre.” (6:34)

“Beteljesedett Urad szava, valóság szerint, és igazsággal. Senki nem változtathatja meg az Ő szavait! És Ő a mindent Halló, mindent Tudó.” (6:115)

És amikor helyettesítünk egy áját egy másik ája helyett – és Allah a legjobb Tudója annak, hogy mit küldött le – azt mondják: „Csak kitalálod!” De nem, a legtöbben nem tudják.” (16:101)

Megfulladt az egyiptomi Fárao vagy sem?

“És átvittük Izrael népét a tengeren, és Fáraó és a seregei követték őket lázadásban és ellenségességgel, amíg, amikor a fulladás legyőzte őt (Fáraót), azt mondta: „Hiszem, hogy nincs más isten, mint akiben Izrael népe hisz, és a muszlimok közé tartozom!” „Most? Mikor bizony, korábban lázadtál, és azok közé tartoztál, akik romlást terjesztenek?” Hát ezen a napon megmentjük a testedet, hogy jel legyél azoknak, akik utánad következnek. És bizony, az emberek közül sokan nem törődnek a jeleinkkel.” (10:90-92)

“Azt mondta: „Bizony, tudod te, hogy nem más küldte le ezeket, csak az egek és a föld Ura, bizonyítékként. És bizony, én azt gondolom, te Fáraó, hogy pusztulásra vagy ítélve!” “És ki akarta űzni őket a földről, de Mi megfullasztottuk őt és az összeset, akik vele voltak.” (17:102-103)

Helyes vagy helytelen a borfogyasztás?

“Ti, akik hisztek! Bizony, a részegítő dolgok, és a szerencsejáték, és az oltárkövek és a jóslónyilak tisztátalan dolgok a Sátán cselekedetei közül. Kerüljétek hát el ezeket, hogy sikeresek lehessetek.” (5:90)

A Kert leírása, amely az istenfélőknek ígértetett: folyók vannak benne, szennyezetlen vízzel, és tejfolyók, amelyeknek az íze nem változik, soha nem romlanak meg, és borfolyók, ízletesek az ivóknak, és tiszta mézfolyók, és mindenféle gyümölcsök vannak ott nekik, és megbocsátás Uruktól. Mint aki a Tűzben lakozik örökké, és forró vizet kap inni, ami darabokra vágja a belső részeit?” (47:15)

“Bizony, az igaz hívők boldogságban lesznek, fekhelyeken, nézelődve. Felismered az arcukon az öröm sugárzását. Lepecsételt nektárt kapnak inni…” (83:22-25)