Facebook YouTube

Könyvkritika Arthur W. Pink „Isten szuverenitása” című művének magyar nyelvű kiadásáról – Avagy kérem szépen, de a könyv majdnem fele hiányzik!

A magyar hívő tapasztalja, hogy kevés olyan könyv kerül forgalomba, mely hűen mutatja be Isten jellemvonásait, és kifejtené az egyik legtámadottabb keresztyén tant, a predesztinációt. Arthur W. Pink egy híres reformált baptista író, akinek könyve igazi klasszikusnak számít. Az „Isten szuverenitása” című könyv közkedvelt írás a predesztinációban hívő külföldi olvasók között. Pink könyvének magyar nyelvű kiadása üdítő kivétel lehetett volna a szabad akarat kultusztól átitatott töménytelen magyar kiadások között. De nem lett az.

Sajnálattal kellett tapasztalnom, hogy a magyar fordítás nem egyezik meg az eredeti írással. Nem azt mondom azonban, hogy a magyar kiadó hagyta ki a részeket (A Presbiteriánus Egyház kiadója) . De lássuk szép sorjában, hogy miről is van szó!

Pink könyve négy kiadást ért meg (1918, 1921, 1929, 1949) az életében. A harmadik, 1929-es kiadás és az utolsó, 1949-es kiadás az előszavakon kívül megegyezik. A könyv kiadója, a Banner of Truth Trust (a továbbiakban: Banner). A Banner az 1929-es kiadást módosított változatban 1961-ben adta ki (Pink 1952-ben halt meg). A magyar kiadás is ezt a módosított verziót tartalmazza (annak ellenére, hogy az 1928-as évszám szerepel a könyvben, ami elírás kell, hogy legyen). Az eredeti könyvet egy másik cég (Baker Book House) adta ki, ill. angol nyelven az interneten is elérhető.

Miben különbözik ez a módosított verzió az eredetitől?

„Az igazság az, hogy három egész fejezet hiányzik Pink könyvének eredeti kiadásából. Hiányzik »Az Isten szuverenitása az elvettetésben« (The Sovereignty of God in Reprobation) nevű fejezet, de ugyanúgy másik kettő is, melyeknek címe: »Isten szuverenitása és az ember felelőssége« (God’s Sovereignty and Human Responsibility) és »Nehézségek és ellenvetések« (Difficulties and Objections). Nemcsak azonban ez, hanem négy hosszabb függelék is […] hiányzik a Banner kiadásából. Ezek a függelékek semmi esetre sem feleslegesek […]:»Isten akarata« (The Will of God), »Ádám esete« (The Case of Adam), »A ‘kozmosz’ jelentése a János 3:16-ban« (The Meaning of ‘Kosmos’ in John 3:16) és »I János 2:2« (I John 2:2). Mi több, más fejezetek nagyobb részei szintén hiányoznak (több esetben teljes bekezdések, más esetekben mondatok és szavak). Számításaink szerint a negyedik kiadásból (Baker) 94 teljes oldal hiányzik a 269-ből és 241 bekezdés az 525-ből, nem számítva bele a hiányzó mondatokat és szavakat. Több mint a könyv fele tehát hiányzik a Banner kiadásából […].” (Rev. Ron Hanko: The Forgotten Pink, teljes szöveg: goo.gl/LUqO1s). 

A kiadásban át is írtak mondatokat, mindezt úgy, hogy a Banner a könyvhöz készült előszavában azt állította, hogy csupán kisebb változtatásokat eszközöltek a művön.

Mi volt az indítéka a Bannernek, hogy ilyen módosításokat hajtson végre?

Azzal érveltek, hogy Pink nézeteiben olyan változások történtek a könyv megírása után, ami miatt nem engedte volna meg, hogy módosítások nélkül adják ki újra a művét. Minden bizonyíték azonban az ellenkező irányba mutat. Paul Helm, a londoni Kings College vallástörténelem és -filozófia professzora szerint: „van egy apró hiba ezzel a feltevéssel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy az 1929-es kiadást újra kiadták 1949-ben, amikor még Pink élt […] nincs semmi nyoma annak, hogy az 1929-es kiadáson szükség lett volna revízióra.” (teljes szöveg: goo.gl/jppz1a)

A valós indítékok a Banner és Pink nézeteinek különbözőségében rejlenek. A Banner az ún. hipo-kálvinista irányvonalat képviseli. A „hipo” azt jelenti, hogy valami alatt. A hipo-kálvinizmus így lényegében „gyengített kálvinizmust” jelent. A Banner többek között azt tanítja, hogy annak ellenére, hogy van predesztináció, Isten arra vágyik, hogy mindenki üdvözüljön. Az evangélium szerintük egy „ajánlat”. Az Úr őszintén akarja, hogy minden ember a mennybe jusson, ezért felajánlja az üdvözülést (jó szándékú ajánlat) még azoknak is, akiket elvetett. Arra a kérdésre, hogy mégis hogy lehet Istennek két ellentétes akarata (egy olyan, ami teljesül és egy olyan, ami nem), az a válasz, hogy ez egy rejtély, amit nem tudunk megérteni, de el kell fogadnunk.

Ezzel szemben Pink azt írta a „Nehézségek és ellenvetések” című fejezetben, hogy:

„Az evangélium jellegével és tartalmával kapcsolatban a legnagyobb zűrzavarok dominálnak ma. Az evangélium nem egy »ajánlat«, hogy azzal dobálózzanak az evangéliumi házalók. Az evangélium nem is egy puszta meghívás, hanem egy kinyilvánítás, egy kinyilvánítás Krisztussal kapcsolatban, ami igaz, akár hisznek benne az emberek, akár nem. Senki sincs arra megkérve, hogy higgyen abban, hogy Krisztus meghalt érte is személy szerint. Az evangélium röviden ez: Krisztus bűnösökért halt meg, te bűnös vagy, higgy Krisztusban, és üdvözülni fogsz.”

A Banner nézeteivel ellentétes részeket így kihagyták, ill. átírták.

És ezt kellene nekünk elolvasnunk?

A magyar nyelvű kiadás a Presbiteriánus Kiadó Kft. nevéhez kötődik, akik ezt a „kissé” megváltoztatott verziót fordították le az olvasóközönség számára, és adták ki kétszer is. Jobbnak látták, hogy a magyarok ezt tanulmányozzák, mint az eredetit. Köszönetet kellene mondanunk nekik? Minden értelmes ember erre a kérdésre választ fog tudni adni.

Egy szingapúri olvasó, aki miután Pink eredeti könyvét méltatta, amit angolul elolvashatott, a következőket írta: „A Banner of Truth Trustnak szintén van egy könyve ugyanezzel címmel, de ne vedd meg! Át leszel verve, és nem is érné meg a ráfordított pénzt. Azért, mert létfontosságú fejezeteket hagytak ki, melyek meghatározzák a református hitet!”

A kritika írója vendégszerzőnk, Bognár Tibor.