ESEMÉNY: Kárhozatra rendelve? Vita az eleve elrendelésről

Facebook YouTube

ESEMÉNY: Kárhozatra rendelve? Vita az eleve elrendelésről

Talán nincs még egy olyan vitatott pontja a keresztény teológiának, mint annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy hogyan születik valaki újjá (János 3:3). Van-e szabad akarata az embernek arra, hogy elfogadja/elutasítsa Isten felkínált üdvözítő kegyelmét? Tényleg megmásíthatatlanul elrendelte Isten már a világ teremtése előtt, hogy ki üdvözülhet és ki jut majd a pokolra?


Kinek van igaza e kérdésben? Kálvin Jánosnak, aki ezt írta:

„Predestinációnak Istennek azt az örök rendelkezését nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Ugyanis nem egyforma állapotra vannak teremtve, hanem egyeseknek örök élet van előre elrendelve, míg másoknak örök kárhozat. Tehát aszerint, hogy valamelyik ember ezeknek a céloknak az egyikére, vagy másikára teremtetett, mondjuk azt, hogy életre vagy halálra van elrendelve.” (Institutio, III/21.5)

vagy a Katolikus Egyház Katekizmusának, mely kimondja:

„Az idő minden pillanata a maga aktualitásában jelen van Istennél. Ő tehát a maga “eleve elrendelésének” örök tervét meghatározza úgy, hogy belefoglalja minden egyes ember szabad válaszát az Ő kegyelmére…” KEK 600

„Isten senkit nem rendel eleve arra, hogy a pokolba jusson; ehhez ugyanis az Istentől való szándékos elfordulás (halálos bűn) és a mindvégig való megátalkodottság kell. Az Egyház az eucharisztikus liturgiában és hívei mindennapi imáiban kéri Isten irgalmát, aki “nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem mindenkit bűnbánatra akar téríteni” (2Pt 3,9).” KEK 1037

Ezeket a kérdéseket vitatja meg Nagy Gergely, református teológus, lelkész és Bese Gergő Péter atya, római katolikus pap.

Nagy Gergely, református teológus, lelkész, a Kálvinista Apologetikai Társaság (www.kalvinistaapologetika.hu) alapítója. 2015-ben fejezte be a tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának PhD-hallgatója. Legfőbb kutatott témái a római katolicizmus, iszlám és az ateizmus. Több, mint féltucat moderált apologetikai hitvitán vett már részt, olyan témákban, mint a kereszténység és homoszexualitás, ateizmus és római katolicizmus. Az Evangelical Theological Society tagja.

Bese Gergő Péter atya, földrajztanár, teológus. 2007-ben szerezte földrajz tanári diplomáját az ELTE-n, 2009-ben német – nemzetiségi tanító műveltségterületet szerzett, 2011-ben a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán teológus diplomát szerzett. Szolgált Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán. 2013-ban pappá szentelték. 2014-től a Pannonhalmi Területi Apátságban szolgál iskolalelkészként. Papi hivatását a fiatalok nevelésének, a pedagógusok lelki gyarapításának szenteli. Az ELTE-TTK PhD hallgatója, a Földtudományi doktori iskolában, 2017-ben abszolutóriumot szerzett.

Ezen vitaestek és beszélgetések célja minden esetben az igazság keresése úgy, hogy különbözőségeink ellenére, azok megtartása mellett, tisztelettel és szeretettel alakítjuk ki és védjük meg saját álláspontunkat, hogy mind a protestáns, mind a katolikus hívők minél inkább megismerjék hitüket, megerősödjenek abban, és öntudatos, „nagykorú” kereszténnyé váljanak, akik korunk kihívásaival szemben tudatosan, erősen tudnak megállni és gyakorolni hitéletüket.

Időpont: 2018. október 09., 18:00-20:30
Helyszín: Józsa Judit Galéria, V. ker., Városház u. 1.

A belépés ingyenes, de adományaikkal támogathatják a további vitaestek szervezését.

Kérdés/info: kalvapol@gmail.com
www.kalvinistaapologetika.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *