Válaszok az ateisták álláspontjaira

Facebook YouTube

Válaszok az ateisták álláspontjaira

Az alábbiakban az ateisták részéről álláspontjuk magyarázatára leggyakrabban felhozott kijelentéseket vizsgáljuk meg.

I. Nincs Isten

 1. Ez nem egy logikailag tartható álláspont, mivel ahhoz, hogy az ember ezt kijelenthesse minden egyes dolgot ismernie kell a világon, az univerzumban, matematikában, fizikában, történelemben stb. És mivel az egyén nem ismerhet, nem tudhat „mindent” (ha így lenne ő maga lenne Isten), ezért logikusan nem is állíthatja, hogy nincs Isten.

II. Hiszem, hogy nincs Isten.

 1. Azt állítani, hogy „azt hiszem, hogy nincs Isten” egy lelkiismereti döntés. Ha valaki így dönt, azt mi alapján teszi: evidenciák, logika, hit, vagy ezen három kombinációja?

a. Ha evidenciák alapján jut erre a döntésre, akkor milyen pozitív evidenciát tud felmutatni, mely cáfolja Isten létét?
– Nem lehet ilyen evidencia, hiszen az evidencia természeténél fogva fizikai (az evidencia hatása vagy eredménye annak, ami a valóságban megtörténik). Hogyan tudna egy fizikai evidencia cáfolni Isten létét, aki definíció szerint a világ teremtője és el van választva attól (tértől-időtől független, anyagtalan, önmagától létező, öröktől fogva levő…)?
– A „tanúvallomás” vagy beszámoló a bíróságon elfogadható lehet még evidenciaként, de senki nem tudja helyesen tanúsítani, hogy Isten nem létezik.

b. Ha a logika alapján jut valaki erre a döntésre, akkor milyen logikai bizonyítékai vannak, amivel meg tudja cáfolni Isten létét?
– A logikai érvek legjobb esetben is csak a teista érveket cáfolhatják. A teista érvek cáfolata azonban nem jelenti azt, hogy Isten nem létezik. Csak azt jelenti, hogy a mellette felhozott érvek nem jók.
– A logikát használhatjuk arra, hogy cáfoljuk a teista bizonyításokat, melyeket felhoznak Isten léte mellett. Azonban egy ilyen bizonyítás cáfolata nem cáfolja az összes bizonyítást, hiszen senki a világon nem tudja prezentálni az összes lehetséges bizonyítást Isten léte mellett. Így a bizonyítások tagadása nem bizonyíték Isten létezése ellen.
– Ha volt is valaha logikus érv, mely megcáfolta Isten létét, akkor azt nem hozták nyilvánosságra. Ha ismert lenne, akkor használnák az ateisták. De mivel még nem tudtak sikeresen megvédeni az ateisták olyan bizonyítékot, mely megcáfolná Isten létét, levonhatjuk a következtetést, hogy eddig még nem mutatott fel senki logikus bizonyítékot Isten nemlétére.

c. Ha kizárólag a hitre alapozza az ateista azt az állítását, hogy úgy hiszi, Isten nem létezik, akkor az álláspontját nem logika vagy evidencia alapján vette fel, így az egy önkényes, tetszés szerinti álláspont.

d. Ha a logika/evidencia/hit kombinációja alapján hiszi valaki azt, hogy nincs Isten, akkor a fenti levezetés felmutatja, hogy ez nem egy tartható álláspont ahhoz, hogy igazolja ateizmusát. Elégtelen eszközök kombinációja nem teszi érvényessé az ateizmust.

III. Nincs bizonyíték Isten lététre

 1. Ez nem egy logikus álláspont, mivel ahhoz, hogy valaki ezt kijelentse, szükséges, hogy az egyén ismerjen minden egyes lehetséges bizonyítást/bizonyítékot, mely Isten létezése mellett felhozható. Mivel ezt senki nem tudja megtenni (ha valaki mégis, ő lenne Isten), ezért nem logikus azt mondani, hogy nincs bizonyíték Isten létére.

IV. Még nem láttam megfelelő/elfogadható bizonyítékot Isten léte mellett.

 1. Az, hogy valaki azt állítsa, hogy még nem találkozott számára elfogadható bizonyítékkal Isten léte mellett az intellektuálisan legelfogadhatóbb álláspont, de valójában az agnoszticizmus és nem az ateizmus egyik formája, mely feltételezi, hogy nem ismerjük Istent (nincs számára elfogadható bizonyíték), vagy nem megismerhető, így nem hisz benne, míg fenntartja a lehetőségét Isten létének.
 2. Ha valaki még nem találkozott számára elfogadható bizonyítékkal Isten léte mellett, akkor ez azt jelenti, hogy még nem találkozott minden érvvel/bizonyítékkal; és ettől még létezhet ilyen. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten létezHET; így ez a személy valójában agnosztikus Isten létére vonatkozóan, amely az ateista álláspontját következetlenné teszi.

V. Hiányzik belőlem az Istenben való hit

 1. Úgy tűnik, hogy ez egy védhető álláspont, mivel a bizonyítani akaró ateista álláspontok logikai hibásak (lsd. fent). Ha az ateista azt állítja, hogy hiányzik belőle a hit Istenben, akkor a célja egy olyan álláspont felvétele, amely támadhatatlan, hiszen úgy tűnhet nincsen vizsgálható álláspontja. Azonban a probléma az Istenben való „hit hiányával” az, hogy ez egy intellektuális álláspont, amit a hit hiányára épülő döntés előzött meg. Tehát ez egy állás eredményeként felvett álláspont, de minden álláspontot meg kell indokolni, különban invaliddá válik. Az ateista tehát, aki a hit hiányára hivatkozik, a hit hiánya alapján vette fel az álláspontját.
 2. De a kutyánk és a macskánk is a hit hiányával küszködik. Csak úgy, mint pl. a számítógépünk. Akkor ők is ateistává lettek? Tehát láthatjuk, hogy a hit hiányán alapuló érvelés nem egy tartható álláspont, hiszen állatokat vagy élettelen gépeket is felölel.

VI. Nem hiszek Istenben

 1. Ez egy döntés részedről? Ha igen, miért? Mi tett olyanná, hogy ne higgy benne?
 2. Ha ésszerű, logikus ok vezetett erre, mi volt az? Megegyezik valamelyik fentivel?

VII. A naturalizmus igaz, ezért nincs szükség Istenre.

 1. A naturalizmus az a felfogás, miszerint minden jelenséget megmagyarázhatunk a természet törvényei által, illetve tudhatjuk, hogy természeti jelenségek az okai. Ha azonban minden természeti jelenséget meg tudunk magyarázni a természet törvényeivel, még akkor sem bizonyítottuk Isten nemlétét, hiszen Isten, definíció szerint a természet törvényein kívül áll, hiszen Ő alkotta őket, nem függ tőlük.
 2. Mondhatja végül valaki, hogy ha minden természeti jelenséget meg tudunk magyarázni a természet törvényeivel, akkor ez azt jelenti, hogy nincs bizonyítékunk Isten létére.
  a. A kérdés, hogy a naturalizmus tud-e mindenre választ adni? Nem, hiszen a tudomány nem magyarázott meg minden, napjainkban ismert jelenséget, és azt sem állíthatjuk, hogy a jövőben majd meg fog, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy milyen új jelenségekkel fogjuk szemeben találni magunkat. Így nem tény az, hogy a naturalizmus mindent meg tud magyarázni. Így Istent nem cáfolja a naturalizmus.