Bevezetés

Kedves katolikusok: biztosak vagytok benne, hogy üdvözülni fogtok?

Mit tanítanak a katolikusok a Római Katolikus Egyházról?

A Római Katolikus Egyház tévtanításainak listája

Mi a különbség a protestáns és katolikus teológia között?

A katolikus-protestáns vitákról és szembenállásról

A Római Katolikus Egyház

Péter az a kőszikla, melyre az Egyház épült?

Péter első az apostolok között?

Tévedhetetlenség, tévedhetőség és a Római Katolikus Egyház

Szentírás és Tradíció

Kinek van tekintélye értelmezni a Szentírást?

A római katolicizmus adta a protestánsoknak a Bibliát?

Római katolicizmus, a Biblia és a Tradíció

A sola Scriptura védelmében – a kánonról

Mindenre elegendő-e a Szentírás?

Tévedések a deuterokanonikus iratokban

A deuterokanonikus könyvek kanonicitásának kérdése

A római katolikus szentségek

Transzszubsztanciáció és valós jelenlét

Az egyházatyák, ókeresztény írók és a transzszubsztanciáció

A mise valóban Krisztus áldozatának újra bemutatása?

Mária és a szentek

Mi a 4 Mária-dogma?

Római katolikus idézetek szűz Máriáról

A szeplőtelen fogantatás dogmájának cáfolata

Mária mennybevétele dogmájának biblikus cáfolata

Megigazulás és üdvösség

Az üdvösség útja a Római Katolikus Egyházban

Egyedül hit által van üdvösségünk, vagy szükségesek a cselekedetek?

A Trenti Zsinat kánonjai a megigazulásról

A purgatórium és a búcsúk

A purgatórium tanának történelmi és bibliai cáfolata

Az érdemek kincstára és a búcsúk római katolikus tanítása

A Katolikus Egyház Katekizmusa

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK), idézetek

A Katolikus Katekizmus és a püspökök követése

A Katolikus Katekizmus és a cselekedetek általi üdvösség

Egyéb

Anathémák

A modern római katolicizmus – Leonardo De Chirico [VIDEO magyar felirattal]

15 kérdés a Római Katolikusokhoz

Amit Ferenc pápa a reformációról (és főképp Kálvinról) valójában gondol

Viták

Vita a római katolikus miséről – Nagy Gergely nyitóbeszéde

Vita a Sola Scriptura tanáról – Nagy Gergely nyitóbeszéde