Mi az az apologetika?

A szó a görög újszövetségi szóból, az apológiából ered. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy valamit megvédeni, védelmezni. A Bibliában ez a szó olyan értelmet kapott, amiként azt mi is használjuk: az igazság értelmes megvédését, és a keresztény reménység alapjainak bemutatását jelenti. Van jópár igevers, amely szisztematikusan kapcsolódik ehhez a meghatározáshoz (pl.: 2Korinthus 5:20, 2Korinthus 10:5, Apostolok Cselekedetei 17:17, Róma 12:2). A legfontosabb Ige azonban az 1Péter 3:15, melyben ezt olvassuk: “Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” Ez a definíció a keresztény ember életében nem csak a tanítványsággal van összhangban, hanem az evangelizálással is. BŐVEBBEN

Mi a cél?

A Kálvinista Apologetika egy protestáns, keresztény szervezet, melyet Jézus Krisztus dicsőségére, valamint Krisztus, az evangélium és a kálvinista-protestáns hit és teológia népszerűsítése és védelme érdekében hoztuk létre. Ennek érdekében, tanító és hitvédő célzattal különböző vitaesteket és eseményeket szervezünk, valamint vallási és nem-vallási mozgalmakat, csoportosulásokat vizsgálunk meg és értékelünk a Szentírás alapján, videó. Minden olyan területet és problémát igyekszünk lefedni, mely körülveszi és válaszok elé állítja a protestáns/kálvinista (református, baptista) hívő embert és annak hitét.

Szeretünk tanítani és embereket Krisztusnak megnyerni. Célunk, hogy támogassuk és identitásában megerősítsük a protestánsokat. Az a szándékunk, hogy a keresztényekben tudatosuljon, hogy az apologetikus evangelizálás nem  a puszta érvek győzelméről szól; tisztában vagyunk vele, hogy az apologetika és a polemika bizonyos körökben rossz hírnévre tett szert, és szeretnénk,ezt megváltoztatni.

Nagy Gergely, református teológus, lelkész

32 éves, református teológus, lelkipásztor. 2015-ben diplomázott a Sárospataki Református Teológiai Akadémián,  ugyanebben az évben szentelték lelkésszé. A Károli Gáspár Református Egyetem doktorandusza. A Kálvinista Apologetika alapítója, rendszeres résztvevője formális vitáknak, kerekasztal-beszélgetéseknek, illetve előadó (római katolicizmus, homoszexualitás, ateizmus, hit- és tudomány kapcsolata stb.). A Rome Scholars and Leaders Network és az Evangelical Theological Society rendes tagja.

Papp Attila Gyula, videó, hang, kép

29 éves, házas, apa. A Kecskeméti Református Egyházközségben dolgozik, mint médiafelelős. Tartalmakat gyárt, gyűjt az internetes felületekre. Fényképezik, videózik, szerkeszt.

Zágoni-Szabó Tünde, event manager

„Életünk abban a pillanatban kezd el hanyatlani, amikor csendben maradunk azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyek igazán számítanak.” Martin Luther King szavai sokat jelentenek számomra, jól összegzik a világhoz való hozzáállásom. Azért csatlakoztam a Kálvinista Apologetika csapatához, mert úgy éreztem: itt szót emelnék azért, ami igazán számít. Lelki otthonomnak a hévízgyörki református gyülekezetet tartom – ott találtam új életre és ott szolgálok, jelenleg leginkább a gyermekek részére szervezett foglalkozásokon. 24 éves vagyok, angol szakos tanulmányaim során leginkább az alkalmazott irodalomra fektettem hangsúlyt.

Vitaestek

Vitaest a csodás karizmákról vs Márkus Tamás András (2017. február 21.)
Kárhozatos bálványimádás? Hitvita a római katolikus miséről vs Szász Péter (2017. június 27.)
Vitaest a pápaságról vs Szász Péter (2017. augusztus 29.)
Vitaest a Sola Scriptura tanáról vs Szász Péter (2017. október 25.)
Teológiai vitaest a homoszexualitásról vs Bartha István (2017. december 4.)
Vitaest a purgatóriumról vs Szász Péter (2018. február. 15.)
Vitaest a kereszténységről Nagy Gergely és Márkus Tamás András vs Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton (2018. április. 25.)
Vitaest a kereszténységről II. Nagy Gergely és Márkus Tamás András vs Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton (2018. május. 25.)
777 Offline  Hodász András és Nagy Gergely vitája a római katolicizmusról  (2018. május 28.)
Vitaest a názáreti Jézus történetiségéről vs Waldmann Szabolcs (2018. augusztus 27.)
Vitaest az eleve elrendelésről vs Bese Gergő Péter atya (2018. október 09.)
Vitaest Jézus kereszthaláláról vs dr. Abdul-Fattah Munif (2018. december 03.)
Vitaest Isten létezéséről vs dr. Orosz László (2019. április 11.)
Vitaest a keresztségről Nagy Gergely és Márkus Tamás vs Baji Péter és Tóth Krisztián (2019. szeptember 26.)
Vitaest Isten létezéséről II. vs dr. Szalai Miklós (2019. december 03.)
Hard Talk Jézus Krisztusról vs Puzsér Róbert (2019. december 28.)
A tudomány valóban eltemette Istent? vs dr. Boldogkői Zsolt (2020. január 30.)

[ONLINE] viták/beszélgetések

Vita Isten létezéséről vs Erdélyi Ágoston, 2019
Vita Jézus történetiségéről vs Püspöki-Ősz Csaba, 2019
Összeegyeztethető-e a Biblia és az evolúció? vs Pátkai Mihály, 2020
Mit tanít a Biblia a keresztségről? Márkus Tamással, 2020
Isten vs koronavírus? Békefi Bálint (teológus), Dojcsák Ferenc (ateista gondolkodó), 2020

R9:20

Kerekasztal a homoszexualitásról (Balavány, Lukácsi, Nagy, Márkus, 2018. 10. 16)
Kerekasztal a hajléktalanrendeletről (Kálmán A., Lukácsi K., Patkó D., Nagy G., 2018. 12. 06.)

Megjelenések

Kerekasztalbeszélgetés a PROKON szervezésében
“A hit nem magánügy”

Echo TV interjú a reformációról
“Keskeny úton” kerekasztalbeszélgetés a PROKON szervezésében
Hitviták – interjú a Bonum TV-ben
Interjú: Vallási szempontból elfogadható lefeküdni egy humanoid andoriddal? (Westworld kibeszélő, harmadik rész, zoom.hu és HBO GO)
Kicsoda Ferenc pápa? Interjú a Bonum TV-ben
“Kisebbségben vagyok a protestantizmuson belül” – interú a 777-en
Interjú: Kapcsoljuk Gileadot – A szolgálólány meséje kibeszélő #8 (roboraptor blog, HBO GO)
Wedd észre, itt a jövő! Westworld kibeszélő, évadzárás (zoom.hu és HBO GO)
Katolikusok református szemmel – Interjú a Bonum TV-ben
Hitvita: szexuáletikai és bioetikai kérdések – sorozat a 24.hu-n
Eleve elrendelés? – Interjú a Bonum TV-ben
Úrvacsora vagy mise? – Pásztor válaszol (PAX TV)
Szűz Mária protestáns szemmel – Interjú a Bonum TV-ben
Beszélgetés: predestináció? (Baptista Rádió – KultÚRszatal) – A beszélgetést letiltotta a Baptista Rádió
Új nemzedék – portré (DunaTV)
Én vagyok itt – interjú a Petőfi TV-n
OZONE Univerzum (dokumentumfilm az Univerzum kezdetésről, OzoneTV)
Okos eszközök és buta emberek vagy buta eszközök és okos emberek? (Egyenlítő, OzoneTV)
Vita a mesterséges intelligenciáról (Egyenlítő, OzoneTV)
Vita a vallások jövőjéről (Egyenlítő, OzoneTV)
A technológia segítheti vagy gátolhatja a túlnépesedést? (Egyenlítő, OzoneTV)
Vallani-szabadon? – Vallás az online térben (Interjú, Első Pesti Egyetemi Rádió, EPER97)

Egyéb

Calvinist – filmbemutató, Budapest (2017. 10. 03.)
Kicsoda Ferenc pápa? Előadás (2018. 05. 17.)
Kinek tartjátok az Emberfiát? Előadás Jézus történetiségéről (2018. 07. 15.)
Hit és tudomány 2.0 – kerekasztal-beszélgetés (2018. 10. 04. BME, MEKDSZ)
Győzz meg! Előadás az apologetikáról (IKON konferencia, 2018. 11. 17.)
Lehet-e? Vita a homoszexualitás társadalmi megítéléséről (2018. 11. 19, Egyház és Társadalom)
Ördög gyermekei vagy a kiválasztott nép? Előadás az egyház és Izrael kapcsolatáról (2019. 05. 06, Hunyadi téri zsinagóga)
Igaz-e a bibliai teremtéstörténet? – kerekasztal-beszélgetés (2019. 10., Pünkösdi Teológiai Főiskola)
Az Új Apostoli Reformáció – Előadás (2019. 11. 09., VIII. Teológusok Párbeszédben Konferencia)
Miért van szükség apologetikára? – Előadás (2019. 11., Evangéliumi Fórum)
Paul Washer – Az evangélium hatalma és üzenete könyvbemutató (2020. 03., Református-Evangélikus Esték, Kecskemét)

A Kálvinista Apologetika hitvallása

1. A természet világossága, a teremtés és gondviselés munkái egyértelműen Isten jóságát, bölcsességét, erejét bizonyítják, amellyel szemben az ember nem talál mentséget. Ezek mégsem elegendők Isten akaratának az üdvösségre elégséges ismeretére. Ezért tetszett Istennek, hogy különböző időben és módon kijelentse magát, kinyilvánítsa akaratát egyházának, és ezt követően a kijelentést teljes egészében leírassa. Tette ezt az igazság jobb megőrzése és továbbadása végett, az egyház biztonságosabb megalapozása és vigasztalása érdekében, a test romlottságával, a Sátán és a világ gonoszságával szemben. Most tehát a Szentírás a legszükségszerűbb és legteljesebb módja az isteni akarat közvetítésének, hiszen megszűnt az a mód, ahogy Isten régen kijelentette akaratát népének.

2. Az Istenség egységében három egy lényegű, erejű, és örökkévalóságú személy van: az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek Isten. Az Atya senkitől sem nemzetett és senkitől sem származik, a Fiú örökkévaló módon az Atyától nemzetett, a Szent Lélek örökkévaló módon az Atyától és a Fiútól származik.

3. Isten Fia a Szentháromság második személye, aki igazi, valós és örökkévaló módon Isten, az Atyával egylényegű és egyenlő, aki amikor az idők teljessége eljött, magára vette az emberi természetet, minden lényeges tulajdonságával és közönséges gyarlóságával együtt, de bűn nélkül. A Szent Lélek ereje által, Szűz Mária méhében, az ő lényéből fogantatott. Ily módon két teljes, az isteni és az emberi természet, tökéletes, különálló és szétválaszthatatlan módon kapcsolódott össze Jézus személyében anélkül, hogy megváltozott, keveredett vagy összeolvadt volna. Ez a személy igaz Isten és igaz ember, mégis az egy Krisztus, az egyetlen közbenjáró Isten és ember között.

4. Az Úr Jézus az ő egyszeri, tökéletes engedelmességével, önmaga feláldozásával, az Örökkévaló Lélek által felajánlotta magát Istennek. Ezzel teljes mértékben eleget tett az Atya igazságának, és azok számára, akiket az Atya neki adott, megszerezte nemcsak az engesztelést, hanem a mennyek országának örökkévaló örökségét is.

5. A harmadik napon feltámadt a halálból ugyanabban a testben, amelyben szenvedett, Ebben ment fel a mennybe, ahol az Atyának jobb keze felől ül, közbenjár érettünk,és vissza fog térni megítélni embereket és angyalokat a korszak végén.

6. A Szentlélek az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Minket az igaz hit által Krisztusnak és minden Ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velünk marad mindörökké.

7. Miután Isten minden más teremtményt megalkotott, megteremtette az embert férfiúvá és nővé, a saját képére, racionális és halhatatlan lélekkel, ismerettel, igazságossággal és igazi szentséggel felruházva. Szívükben be volt írva Isten törvénye, és erejük volt azt betölteni. Megadatott azonban, a törvényszegés lehetősége is, mely akaratuk szabadságára bízatott, és amely a változásnak volt kitéve.

8. Első szüleink a Sátán ravaszsága és kísértése által megcsalattak és vétkeztek, mivel ettek a tiltott gyümölcsből. Isten bölcs és szent tanácsvégzése szerint megengedte, hogy vétkezzenek, mert az volt a célja, hogy ezáltal önmagát dicsőítse meg. Mivel ők jelentették az emberiség gyökerét, e bűn vétke átadatott (imputáció által), és ugyanaz a bűn által való halál és megromlott természet adatott az összes természetes úton tőlük származó utódjuknak.

9. Akiket Isten hatékony módon elhív, azokat meg is igazítja, nem az igazságosság beléjük plántálása, hanem bűneik megbocsátása által, őket igazaknak tekintve és elfogadva. Nem azért, ami őbennük van, sem cselekedeteikért, hanem egyedül Krisztus érdeméért igazíttatnak meg. Nem a hit, az elhívés cselekedete vagy valamely más keresztyén engedelmességi tett tulajdoníttatik nékik igazságul, hanem Krisztus engedelmessége és elégtétele, és csak azoknak, akik Őt elfogadják, őbenne és igazságosságában hit által megnyugodnak. Ők nem rendelkeznek maguktól ezzel a hittel, Isten ajándéka ez.

10. Isten kijelölt egy napot, amelyen megítéli a világot igazságban Jézus Krisztus által. E nap kijelölése által Isten célja az, hogy megmutassa az Ő irgalmának dicsőségét a választottak örök üdvözítésében, és az Ő igazságának dicsőségét az elvetettek kárhoztatásában, akik gonoszak és engedetlenek. Azon a napon az igaz átmegy az örök életre, és részese lesz annak a felüdülésnek és teljes örömnek, amely az Úr jelenlétéből fakad; de a gonosz, aki nem ismeri Istent, és nem engedelmeskedik Jézus Krisztus evangéliumának, örökkévaló gyötrelemre vettetik, és az Úr jelenléte, valamint az ő erejének dicsősége örökkévaló pusztulással bünteti és sújtja. 

11. A láthatatlan, katolikus, vagyis egyetemes egyház mindazokból a választottakból áll, akik egy helyre voltak, vannak és lesznek gyűjtve Krisztus fejedelemsége alatt. Ez az egyház az Ő menyasszonya, teste és annak teljessége, aki betölt mindent mindenekben. (A Westminsteri Hitvallás alapján) 

Hisszük továbbá: 

Az 5 sola-t

1. sola Scriptura (egyedül a Szentírás)
2. sola fide (egyedül hit által)
3. sola gratia (egyedül kegyelemből)
4. solus Christus (egyedül Krisztus)
5. soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség)

A dordrechti kánonok 5 pontját (TULIP)

1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra)
2. Feltétel nélküli kiválasztás
3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás)
4. Ellenállhatatlan kegyelem
5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)