Vita: homoszexualitás, teológia és társadalom – VIDEÓ

Facebook YouTube

Vita: homoszexualitás, teológia és társadalom – VIDEÓ

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat Lehet-e? c. fórumának felvétele.

A homoszexualitás megítélésével kapcsolatban mindig is komoly viták voltak, ezek azonban az utóbbi időben polarizálódni látszanak. Némileg sarkítva az egyik felfogás az egyéni szabadság értékét hangsúlyozza, és azon az állásponton van, hogy türelemmel kell a társadalomnak viseltetni az eltérő nemi orientációjú emberek iránt, és ugyanolyan jogokat kell biztosítani számukra, mint a normális nemi orientációjúak számára, beleértve a házasságot és a gyermeknevelést is.

A másik felfogás erkölcsi eltévelyedésként tekint a normálistól eltérő nemi orientációra, veszélyeket lát benne a társadalomra nézve, ezért szankcionálná vagy szankcionálja. Különösen erős ellenállás tapasztalható az ilyen felfogásúak körében a gyereknevelés lehetőségével szemben azzal érvelve, hogy az egészséges gyerek egy homoszexuális családban maga is homoszexualitásra szocializálódik.

Mit mond erről a tudomány, nevezetesen az embriológia és idegtudomány? Síklaki István szociálpszichológus bevezetője után Kiss Ulrich jezsuita- és Nagy Gergely református teológusokat, valamint Nádasdy Ádám egyetemi tanárt arra kértünk, hogy a kérdésről ne csupán egyházi – hanem társadalom- lélektani vitát folytassanak.
Moderátor: Kőszegi Ábel