Valóban létezett Ádám és Éva?

Facebook YouTube

Valóban létezett Ádám és Éva?

Az elmúlt években számos teológus megkérdőjelezte Ádám és Éva történelmiségét. A bibliakritikusok általában arra alapozzák ezt az állításukat, hogy a genetika logikája alapján képtelenség hinni abban, hogy az egész emberi nemzetség egy férfitól, Ádámtól származik.

A fő kérdés ebben az esetben is az a hívők számára, hogy mit tanít erről a Biblia? Mivel nincs részleteiben kifejtve a válasz arra, hogy valóban létezett-e Ádám, hadd javasoljunk 10 okot, amiért mégis el kell hinnünk, hogy Ádám létező ember, az első ember volt a Földön.

  1. A Biblia nem ver éket a történelem és teológia közé, mindig összekapcsolja azokat. Természetesen a Genezis nem egy történelemkönyv, vagy tudományos tankönyv, de egyáltalán nem állíthatjuk azt, hogy elválasztaná a teológiai búzát a történelmi pelyvától. Az, aki mégis ezt teszi, az több hitelt ad a felvilágosodásnak, minta Bibliának.
  2. A bibliai teremtéstörténet célja, hogy többet adjon és állítson, mint más ősi teremtéstörténetek, ahelyett, hogy utánozná őket. Mózes azt akarta felmutatni a népnek, hogy ezek a történetek valóban megtörténtek. A Pentateuchos tele van olyan törvénnyel, mely tiltja a pogány kultuszokkal való keveredést. Meglepő lenne, ha a Genezis mégis egy ugyanolyan teremtéstörténettel indítana, mint ami a többi, pogány népeknél is megtalálható.
  3. A Genezis nyitófejezetei stilizáltak, de nem mutatják a jeleit annak, hogy költemények lennének. Ha összehasonlítjuk pl. a Gen 1-et és a Zsolt 110-et, láthatjuk, hogy egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, különböző a szövegek stílusa. Egyszerűen nem hívhatjuk a Genezist költeménynek. De ha még az is lenne, miért tartanánk történelmileg hiteltelennek?
  4. Van egy egyenes, hibátlan történelmi szál a Gen 2 Ádámjától egyészen a Gen 12 Ábrahámjáig. Nem mondhatjuk a Gen 1-11 történeteire, hogy „történelem előtti” őstörténetek, sem azt, hogy kevésbé történelmiek, ha általános értelmüket vesszük ezeknek a szavaknak. Mózes szándékosan köti össze Ábrahámot mindazokkal a történetekkel, melyekről előtte tudósít, egészen Ádámig és Éváig visszamenően.
  5. Az 1Krónikák 1 és Lukács 3 nemzetségtáblázata szerint Ádám történelmileg létező volt.
  6. Pál hitte azt, hogy Ádám valóban létezett [Róm 5:12-21, 1Kor 15:21-22, 45-49].
  7. Az eddigi egyháztörténelmi magyarázatok is mind Ádám történelmiségét erősítik. Az újjáépített második templom zsidóságának irodalmai történelmi személyként ábrázolják Ádámot. Az egyháztörténelem eddigi bibliamagyarázói és magyarázatai is ezt támasztják alá.
  8. Közös ős és származás nélkül elveszítjük minden alapját azoknak a feltételezéseknek, hogy minden embernek, faji vagy etnikai hovatartozás nélkül ugyanaz a természete, ugyanaz a veleszületett méltósága, ugyanúgy képmásai Istennek, azonos az eredendő bűnük, és a megosztottság ellenére mindannyian ugyanannak a családnak tagjai vagyunk, ugyanazon ősöktől származunk.
  9. A történelmi Ádám valósága nélkül az eredendő bűn és bűntudat nem állja meg a helyét.
  10. A történelmi Ádám valósága nélkül Pál tanítása a „második Ádám”-ról [Krisztusról] nem állja meg a helyét.

Lehet, a keresztyének nem értenek mind egyet abban, hogy mennyi valójában a Föld kora, de az, hogy Ádám nem létezett, az már az evangélium megkérdőjelezése. Igaza van Tim Kellernek, mikor azt mondja:

„Pál egyértelműen azt akarja tanítani nekünk, hogy Ádám és Éva valós történelmi alakok voltak. Aki megtagadja azt, hogy a bibliai szerzők szavait szó szerint értelmezze akkor, amikor egyértelműen megkövetelik ezt, az eltávolodott a Biblia tekintélyének hagyományos értelmétől [Isten szava, tévedhetetlen, minden, amit állít igaz]. Ha Ádám nem létezett, akkor Pál minden állítása –a bűn és a kegyelem szövetség-teológiája kapcsán- szétesik. Nem lehet azt sem állítani, hogy Pál a maga idejében még nem ismerhette azokat a tényeket, amiket mi, de azért az alapvető tanításait Ádámról elfogadjuk, a történelmiségét nem. Ha valaki nem vallja szó szerint azt, amit Pál Ádámról állít, akkor Pál tanításának magját tagadja.”Christianity Today június 2011 )

 A fenti cikk Kevin De Young írása, mely a The Gospel Coalition oldalán jelent meg eredetileg.