Üdvözülhet-e egy római katolikus?

Facebook YouTube

Üdvözülhet-e egy római katolikus?

Üdvözülhet-e egy római katolikus? Igen, üdvözülhet, viszont abban az esetben nem, ha ragszkodik a római katolikus teológia tanításaihoz. Mint mindenki más számára, az üdvösség számukra is egyedül hit által, Krisztusban található. Római katolikusok, muszlimok, mormonok, jehova tanúi, unitáriusok stb. senki nem kivétel. Csak akkor üdvözülhetünk, ha hisszük, hogy az evangélium az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, eltemettetett és feltámadt a halálból. Ezt az üzenetet egyedül hit által vagyunk képesek befogadni, és semmit nem adhatunk hozzá ahhoz, amit Krisztus tett. Ezért mondja a Biblia, hogy hit által igazulunk meg (Róma 5:1) a törvény cselekedetei nélkül (Efezus 2:8).

Azonban a római katolicizmus szerint az üdvösség nem egyedül hit által, egyedül Krisztusban lehetséges. A római katolicizmusban szükséges az üdvösséghez az Egyház (Katolikus Egyház Katekizmusa 846), keresztség (KEK 1257), gyónás (KEK980), sákramentumok (KEK 1129), a hit szolgálata és tanúskodás (KEK 1816), a tízparancsolat megtartása (KEK 2036, 2068, 2070) és a gazdagság szeretetének legyőzése (2556).

Másszóval a római katolicizmus a cselekedetek általi megigazulást tanítja, és mivel ezt vallja, aki a római katolikus rendszerben és teológián keresztül keresi az üdvösség útját, az sosem fogja megtalálni azt.

Mindannyiunknak egyedül Krisztusban, egyedül hit által kell várniuk bűneik bocsánatát. Nincs más út.

“Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” Róma 3:28

“De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.”” Róma 4:3 

“Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.” Róma 4:5

FORRÁS