Tévedhetetlenség, tévedhetőség és a Római Katolikus Egyház

Facebook YouTube

Tévedhetetlenség, tévedhetőség és a Római Katolikus Egyház

A Római Katolikus Egyház azt állítja magáról, hogy ő az egyetlen igaz Egyház a földön, és ebből kifolyólag egyedül neki van hatalma tévedhetetlenül értelmezni Isten Igéjét. Hovatovább azt is kimondja, hogy senki sem értelmezheti a Szentírást a római katolikus tanításokkal ellentétesen.

„Emellett a könnyelműségre hajlamosak megrendszabályozása végett határozatot hoz, hogy senki, a saját okosságára támaszkodva, a hit és az erkölcs kérdéseiben, amelyek a keresztény tanítás épülésére szolgálnak, a Szentírást – a saját értelmezése szerint kiforgatva – azon értelmezés ellenében, amelyet tartott és tart az Egyház (akinek a tiszte megítélni a szent iratok igazi értelmét és értelmezését)…” (Trienti Zsinat, Határozat a szent könyvek és a hagyományok elfogadásáról, 4. ülés)

A kérdés, amit fel kell tennünk: mennyi bibliai igeverset értelmezett a Római Katolikus Egyház eddig tévedhetetlenül a történelem során? Ez egy fontos kérdés, mert a logika szabályait követve kimondhatjuk, hogy amely verseket nem értelmezte tévedhetetlenül az egyházuk, a többit bizony úgy értelmezte azt, hogy téves magyarázatot is adhatott akár rájuk. Logikailag csak két opció van: tévedhetetlenség vagy nem-tévedhetetlenség. Nincs harmadik út. Vagy az egyik, vagy a másik következik be, ha az Igét értelmezzük. Ha a Római Katolikus Egyház azt a tekintélyt követeli meg magának, hogy ő az egyedüli tévedhetetlen értelmezője Isten Igéjének, akkor nem tudná tévedhetetlenül értelmezni a teljes Szentírást és tévedhetetlenül kinyilatkoztatni a világnak, azt hogy mit is jelentenek a teljes Szentírás Igéi?

Nem találunk hivatalos listát arról, hogy hány verset értelmezett eddig tévedhetetlenül a katolikus egyház, vannak olyan számítások, melyek 6, mások 7, megint mások 15 versről beszélek. Ha átlagot is vonunk ezekből a listákból, akkor is 10 vers jön ki mindössze. 10 vers 2000 év alatt!

Az Ószövetség 23.214, míg az Újszövetség 7.959 verset tartalmaz, ez összesen 31.173 vers. Tehát ha a Római Katolikus Egyház 10 igeverset értelmezett eddig tévedhetetlenül a 2000 év folyamán, akkor ez azt jelenti, hogy 31.163 vers kapcsán tévedhetett is akár. Százalékosan: 0.03%-át értelmezte mindössze tévedhetetlenül és 99.97%-ában tévedhetett is akár, még saját bevallásuk szerint is az egyházuk. Nem túl jó számok egy olyan “egyház” részéről, mely isteni tekintéllyel lép fel, ami azt állítja magáról, hogy az apostolokig vezethető vissza, szent hagyománya van, Pápája és 2000 éve létezik. Úgy tűnik tehát, hogy 200 évenként képes 1, azaz egyetlen igeverset tévedhetetlenül magyarázni Róma. Ilyen sebességgel 6.232.600 évnek kéne eltelnie, hogy a teljes Bibliát tévedhetetlenül értelmezzék.

Sajnos én segíteni ebben nem tudok, de azt azért szeretném tudni, hogy milyen tévedhetetlen értelmezések és új kinyilatkoztatások fognak felbukkanni Rómán belül. Vajon sikerül-e majd a 6millió év alatt Máriát teljesen megisteníteni? Ő lesz-e az univerzum teremtője a római katolikus teológiában? De akár az is előfordulhat, hogy a Pápát már itt e földön mennyei magasságokba emelik. És ismét, lehet, hogy a Római Katolikus Egyház szent hagyománya majd olyan új, addig kifürkészhetetlen igazságokat fog tudtunkra adni, melyekre még a legcsekélyebb utalás sincs a Bibliában, de mégis, akár már holnap meghallhatja a Tanítóhivatal az apostoli tradíció időn kívül álló hangjait, melyek csak arra várnak, hogy új igazságként kinyilatkoztattassanak.

Forrás