Facebook YouTube

Tanított-e Jézus a homoszexualitásról?

Nemrég megjelent egy írás Sytka blogján Pál apostol és a homoszexualitás viszonyáról, mely több nyugtalanító kérdést is felvet, mégis itt most egy olyan állításával foglalkoznánk, melyet gyakran hallunk érvként a homoszexualitást propagáló oldalról is (bár úgy véljük, talán Sytka nem sorolná ide magát): „Jézus egyáltalán nem beszél róla [a homoszexualitásról – a szerk.], noha egyébként sokféle szexuális eltévelyedést elítél.” Igaza van Sytkának, vagy beszélt Jézus erről a témáról földi élete alatt?Bár az igaz, hogy sehol sem találjuk azt a négy evangéliumban, hogy Jézus olyan explicit módon említené a homoszexualitást, mint ahogyan Pál apostol teszi az 1Kor 6:9-ben, mégis tudjuk, hogy indirekt módon, határozottan elítéli azáltal, hogy olyan ószövetségi passzusokra hivatkozik, amelyek a heteroszexuális házasságot teszik meg standardnak, továbbá olyan ószövetségi ítéleteket hoz elő, melyek kapcsolódnak a homoszexualitáshoz.

  • Máté 10:15 “Bizony mondom nektek: könnyebb lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.”
  • Máté 19:4-6 “Ő pedig így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!”
  • Máté 19:9 “Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve –, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.”
  • Márk 10:11-12 “Ő pedig ezt mondta nekik: Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el feleségével szemben; és ha a feleség bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, házasságtörést követ el.”
  • János 5:46-47 “Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert ő énrólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?”

Látjuk, hogy Jézus elítéli Sodomát és Gomorrát (Mt 10:15), és tudjuk, hogy a homoszexualitás bevett gyakorlat volt e két városban. Látjuk, hogy Jézus a heteroszexuális házasságot propagálja, mikor arra hivatkozik, hogy Isten Ádámot és Évát férfinak és nőnek teremtette (Mt 19:4-6). Jézus a válást férfi és nő házasságának kontextusában említi (Mt 19:9, Mk 10:11-12), nem pedig férfi-férfi vagy nő-nő példáján keresztül. Végül pedig Jézus Mózes tanításait standardnak tekinti (Jn 5:46-47), mely nyíltan elítélően tanít a homoszexualitásról olyan szakaszokban, mint például a 3Mózes 18:22; 20:13.

Bár Jézus valóban nem említi szó szerint a homoszexualitást, mégis az ószövetségi felfogást tekinti mérvadónak, beleértve a homoszexualitás elítélését és a házasság intézményének férfi és nő közötti kizárólagosságát. Meg tudjuk tehát válaszolni a kérdést: elítéli Jézus a homoszexualitást? Igen, mégpedig úgy, hogy a heteroszexualitást fogadja el az Isten által elrendelt házasság normájaként.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *