Nemrég megjelent egy írás Sytka blogján Pál apostol és a homoszexualitás viszonyáról, mely több nyugtalanító kérdést is felvet, mégis itt most egy olyan állításával foglalkoznánk, melyet gyakran hallunk érvként a homoszexualitást propagáló oldalról is (bár úgy véljük, talán Sytka nem sorolná ide magát): „Jézus egyáltalán nem beszél róla [a homoszexualitásról – a szerk.], noha egyébként sokféle szexuális eltévelyedést elítél.” Igaza van Sytkának, vagy beszélt Jézus erről a témáról földi élete alatt?Bár az igaz, hogy sehol sem találjuk azt a négy evangéliumban, hogy Jézus olyan explicit módon említené a homoszexualitást, mint ahogyan Pál apostol teszi az 1Kor 6:9-ben, mégis tudjuk, hogy indirekt módon, határozottan elítéli azáltal, hogy olyan ószövetségi passzusokra hivatkozik, amelyek a heteroszexuális házasságot teszik meg standardnak, továbbá olyan ószövetségi ítéleteket hoz elő, melyek kapcsolódnak a homoszexualitáshoz.

Látjuk, hogy Jézus elítéli Sodomát és Gomorrát (Mt 10:15), és tudjuk, hogy a homoszexualitás bevett gyakorlat volt e két városban. Látjuk, hogy Jézus a heteroszexuális házasságot propagálja, mikor arra hivatkozik, hogy Isten Ádámot és Évát férfinak és nőnek teremtette (Mt 19:4-6). Jézus a válást férfi és nő házasságának kontextusában említi (Mt 19:9, Mk 10:11-12), nem pedig férfi-férfi vagy nő-nő példáján keresztül. Végül pedig Jézus Mózes tanításait standardnak tekinti (Jn 5:46-47), mely nyíltan elítélően tanít a homoszexualitásról olyan szakaszokban, mint például a 3Mózes 18:22; 20:13.

Bár Jézus valóban nem említi szó szerint a homoszexualitást, mégis az ószövetségi felfogást tekinti mérvadónak, beleértve a homoszexualitás elítélését és a házasság intézményének férfi és nő közötti kizárólagosságát. Meg tudjuk tehát válaszolni a kérdést: elítéli Jézus a homoszexualitást? Igen, mégpedig úgy, hogy a heteroszexualitást fogadja el az Isten által elrendelt házasság normájaként.