Római katolikus idézetek szűz Máriáról

Facebook YouTube

Római katolikus idézetek szűz Máriáról

A római katolikus hívek hatalmas tiszteletben tartják Máriát: imádkoznak hozzá és olyan attribútumokkal ruházzák fel őt, melyek már-már társmegváltói magasságba emelik.

Nézzünk most egy rövid gyűjtést a tisztázás kedvéért: mit tanítanak a katolikusok Máriáról?

[Borítókép: az Atya, a Fiú és a Szentlélek megkoronázzák szűz Máriát. Diego Velázquez.]

Imádkoznak hozzá.

„Mária a tökéletes imádkozó asszony, az Egyház előképe. Amikor hozzá imádkozunk, vele együtt ragaszkodunk az Atya tervéhez, aki elküldte a Fiát, hogy minden embert üdvözítsen. Mint a szeretett tanítvány, magunkhoz fogadjuk őt, Jézus Anyját, aki minden élő Anyja lett. Imádkozhatunk vele, és imádkozhatunk hozzá. Az Egyház imádságát Mária imádsága hordozza, és az Egyház a reményben kapcsolódik hozzá.” Katolikus Egyház Katekizmusa 2679

Mindig mindenki imáját meghallja, mondja azt az illető bármilyen nyelven, bármikor és bárhol.

„Az áldott Szűz hallgassa meg minden imátok.” II. János Pál pápa üzenete 2003. 05. 31.

Még Jézusnál is jobb, ha legvégül Máriára tekintenek akkor, mikor az Egyház eredetét, misszióját, célját vizsgáljuk.

„Az Egyházról, eredetéről, küldetéséről és rendeltetéséről mondottakat nem fejezhetnénk be jobban, mint hogy tekintetünket Szűz Máriára irányítjuk, hogy benne szemléljük, mi az Egyház a maga misztériumában a “hit zarándokútján”, és mi lesz az eljövendő hazában, útjának végén, ahol “a szent és oszthatatlan Szentháromság dicsőségében” és “minden szentek közösségében” várja az, akit az Egyház mint Urának Anyját és tulajdon Anyját tisztel.” KEK 972

Mentes az eredendő bűntől.

„Végül a szeplőtelen Szüzet — az áteredő bűnnek minden szennyétől épségben megőrzötten— földi életének végén testestül-lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe.” KEK 966

Mária szabadítja meg lelkeiket a haláltól.

„Szülésedben megőrizted a szüzességet, elszenderülésedben nem hagytad el a világot, ó Istenszülő: visszatértél az Élet forrásához, te, aki fogantad az élő Istent, aki imáid által megszabadítod lelkünket a haláltól.” KEK 966

Rá bízzák minden gondjukat.

„Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk. Erzsébettel együtt csodálkozunk: “Honnan ez nekem, hogy az én Uramnak Anyja eljön hozzám?”(Lk 1,43). Mária, mert Jézust, a Fiát adja nekünk, Isten Anyja, a mi anyánk is. Rábízhatjuk minden gondunkat és kérésünket; úgy imádkozik értünk, ahogyan önmagáért imádkozott: “Legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Imádságára bízva magunkat, vele együtt Isten akaratára hagyatkozunk. “Legyen meg a te akaratod!”” KEK 2677

Jézus után a második.

„Máriát, akit az isteni kegyelem a Fiú után az angyalok és emberek fölé magasztaltmint Isten szentséges anyját…” Lumen Gentium 66.

Csak rajta keresztül juthat el bárki Krisztushoz és semmit sem kaphatnak, csakis Mária által.

„Isten akarata szerint semmit sem kaphatunk, csakis Mária által; úgy, ahogyan a legfőbb Atyához sem juthat senki másként csakis Fia által, Krisztushoz sem juthat el senki, csakis anyja közvetítésével. XIII. Leó – Körlevél: „Octobri mense”: Rózsafüzér

Mária a közbenjárójuk.

„Máriának ez az anyasága a kegyelem rendjében szüntelenül megmarad az angyali üdvözletkor hittel adott beleegyezésétől kezdve — melyben a kereszt alatt is vonakodás nélkül kitartott — egészen az összes választott örök beteljesedéséig. Mert ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait.(…) Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek.”KEK 969

Ő taposta el a kígyó fejét.

„…ennek félreérthetetlen bizonyítéka, hogy ő [Mária] taposta a kígyó mérgező fejét… [Mária] öröktől fogva ellensége volt a gonosz kígyónak, és maradéktalanul győzedelmeskedett felette, így makulátlan lábával annak fejét széttaposta.” IX. Pius pápa, Ineffabilis Deus

A kérdés: miért tulajdonítanak olyan tulajdonságokat máriának, amik a biblia szerint az Atyát és Jézust illetik?