Római Katolicizmus

Bevezetés

Kedves katolikusok: biztosak vagytok benne, hogy üdvözülni fogtok?

Római katolikus terminológiák

Mit tanítanak a katolikusok a Római Katolikus Egyházról?

A Római Katolikus Egyház tévtanításainak listája

Keresztény vallás-e a Római Katolicizmus?

Mi a különbség a protestáns és katolikus teológia között?

A katolikus-protestáns vitákról és szembenállásról

Apokrifok/deuterokanonikus iratok

Tévedések a deuterokanonikus iratokban

A deuterokanonikus könyvek kanonicitásának kérdése

A Katolikus Egyház Katekizmusa

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK), idézetek

A RKK 862, 883, 896, 939 és a püspökök követése

A RKK 2010, 2027, 2068 és a cselekedetek általi üdvösség

Eucharisztia

Transzszubsztanciáció és valós jelenlét

Az egyházatyák, ókeresztény írók és a transzszubsztanciáció

Képek

Imádkozhat-e egy keresztény Istenhez Jézus, angyalok és szentek képein keresztül?

A képek tisztelete és az evangélium

Képtisztelet és apostoli hagyomány?

Mariológia

Mi a 4 Mária-dogma?

A szeplőtelen fogantatás dogmájának cáfolata

Mária mennybevétele dogmájának biblikus cáfolata

Mise

A mise valóban Krisztus áldozatának újra bemutatása?

Pápaság

Péter az a kőszikla, melyre az Egyház épült?

Péter első az apostolok között?

Purgatórium és a búcsúk

A purgatórium tanának történelmi és bibliai cáfolata

Az érdemek kincstára és a búcsúk római katolikus tanítása

Üdvösség

Az üdvösség útja a Római Katolikus Egyházban

Üdvözülhet-e egy római katolikus?

Egyedül hit által van üdvösségünk, vagy szükségesek a cselekedetek?

A tridenti zsinat kánonjai a megigazulásról

Szentírás és Tradíció

Kinek van tekintélye értelmezni a Szentírást?

Tévedhetetlenség, tévedhetőség és a Római Katolikus Egyház

A római katolicizmus adta a protestánsoknak a Bibliát?

Római katolicizmus, a Biblia és a Tradíció

Mindenre elegendő-e a Szentírás?

Egyéb

Anathémák

15 kérdés a Római Katolikusokhoz

Vita a római katolikus miséről – Nagy Gergely nyitóbeszéde

Vita a pápaságról – Nagy Gergely nyitóbeszéde (1. rész)

Vita a pápaságról – Nagy Gergely nyitóbeszéde (2. rész)

Vita a Sola Scriptura tanáról – Nagy Gergely nyitóbeszéde