Facebook YouTube

A RKK 2010, 2027, 2068 és a cselekedetek általi üdvösség

A Római Katolikus Egyház azt tanítja a Római Katolikus Katekizmusban (RKK), hogy kiérdemelhetjük azt a kegyelmet, mely az üdvösséghez szükséges, és hogy az örök életet a hit, a keresztség és a parancsolatok megtartása által érhetjük el.

 1. RKK 2010  …azonban a Szentlélek és a szeretet indítására kiérdemelhetjük önmagunk és mások számára a kegyelmeket, amelyek megszentelődésünk, a kegyelem és a szeretet gyarapodása és az örök élet elnyerése szempontjából hasznosak.
 2. RKK 2027 A Szentlélek indítására önmagunk és mások számára kiérdemelhetünk az örök élet elnyeréséhez hasznos kegyelmeket és szükséges mulandó javakat is.
 3. RKK 2068 A Trienti Zsinat azt tanítja, hogy a Tízparancsolat kötelezi a keresztényeket, és a megigazult embernek is meg kell tartania. A II. Vatikáni Zsinat megerősíti, hogy “a püspökök, mint az apostolok utódai az Úrtól, kinek átadatott minden hatalom a mennyben és a földön, küldetést kaptak arra, hogy tanítsanak minden nemzetet és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, hogy az összes ember a hit, a keresztség, valamint a parancsolatok teljesítése által elnyerje az üdvösséget.”

A Római Katolikus Egyház ezen nyilvánvalóan téves tanítása rendkívül problémás, mivel teljesen ellentmond a Szentírásnak.

 1. Róma 3:28-30 „Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a népeké is? Bizony, a népeké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által.”
 2. Róma 4:3 „De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.”
 3. Róma 4:5 „Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.”
 4. Róma 5:1 “Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”
 5. Róma 11:6 “ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem.”
 6. Gal 2:16 “tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.”

Fel kell tennünk a kérdést:

 1. Miért tanítja azt Róma, hogy a parancsolatok megtartásával is elnyerhetjük az üdvösséget, ha a Bibliában azt olvassuk, hogy a törvény cselekvésétől függetlenül menekülünk meg? (Róma 3:28-30, 4:5, Galata 2:16)
 2. Miért tanítja azt Róma, hogy a kegyelmen kívül bármi más által elnyerheted az üdvösségedet, mikor az nyíltan ellentmond a Róma 11:6-nak?

Rengeteg probléma van azzal, amit a Római Katolikus Egyház tanít. Isten Igéjére kell tekintenünk és nem arra, hogy mit mond a RKK arról, hogy hogyan érdemelhetjük ki az üdvösségünket. Az üdvösségünk nem a keresztségtől vagy a parancsolatok megtartásától függ! A Római Katolikus Egyháznak és a tanait követő tagjainak megtérésre van szüksége.

Forrás