KÖNYVAJÁNLÓ: Isten szentsége (R. C. Sproul)

Facebook YouTube

KÖNYVAJÁNLÓ: Isten szentsége (R. C. Sproul)

Isten szent… Valószínű, hogy nem sokat tudunk kezdeni sem ezzel a tőmondattal, sem a szentség kissé elvontnak tűnő fogalmával. Ám mindez radikálisan megváltozhat, ha elolvassuk R. C. Sproul immár klasszikusnak számító művét. A szerző egy feledhetetlen lelki utazásra invitál, miközben alaposan, élvezetesen és gyakorlatiasan bontja ki előttünk az Isten szentségéről szóló tanítást. A könyv egy hiánypótló alapmű, amely foglyul ejti az olvasót. Ezt a szerző egyedi megközelítése és stílusa mellett a téma különlegessége is garantálja.

A protestáns reformáció 500.-ik esztendejében a könyv számos teológiai korrekciót sürget. De ami a legfontosabb: visszavezet ahhoz a szent, transzcendens Istenhez, akit a Szentírástól elrugaszkodott keresztyénség felhasználóbaráttá és közönségessé tett. Egy ilyen felvizezett istenkép viszont nem bír kellő súllyal ahhoz, hogy bűnbánatra, megtérésre vagy akár reformációra sarkalljon. Aki nem ismeri a szent Istent, az evangéliumot és a kegyelmet sem értékelheti igazán. Aki viszont találkozott a Szenttel, annak élete megváltozott; legyen szó Ézsaiásról, Habakukról, Péterről, Pálról, Lutherről vagy akár a szerzőről. A szentséggel való szembesülés traumatikus, ám mégis kegyelmet rejtő tapasztalat, amely kihatással van egész életünkre.

A szentség bemutatásán túlmenően a mű erőssége, hogy a bűn, kegyelem, igazság, megigazulás és ítélet összefüggéseit is biblikusan tárgyalja, úgy hogy közben ’kényelmetlen’ igerészek értelmezéséhez is bátran hozzányúl. Ezek a teológiai fejtegetések evangelizációs, hitmélyítő és apologetikai elvárásoknak is eleget tesznek.

Végül: a szerző nem csupán intellektuális muníciót kínál, hanem mélyebb elcsendesedésre és elmélkedésre is hív. Ebben segítenek a fejezetek végén található kérdések. Mindezek után, a magunk részéről egy dolgot kívánhatunk az olvasónak: hit általi, életet átformáló és megszentelő találkozást a szent és kegyelmes Istennel.

A szerzőről

Dr. R. C. Sproul (1939-2017) a floridai székhellyel működő Ligonier Ministries nemzetközi tanítószolgálat alapítója és elnöke volt. Tanításai az Egyesült Államokban és más kontinenseken is naponta hallhatóak a Renewing Your Mind (Újulj meg az elmédben) című rádióműsorban. Ezenkívül a sanfordi St. Andrew’s Chapel vezető lelkészeként szolgált, valamint a Ligonier Academy of Biblical and Theological Studies (Ligonier Bibliai és Teológiai Tudományos Akadémia) igazgatói tisztségét is betöltötte.

Dr. Sproul továbbá több mint 70 könyv szerzője és a The Reformation Study Bible főszerkesztője is volt. Magyar nyelven A keresztény hit alapigazságai és A Szentírás megismerése című művei jelentek meg eddig a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány gondozásában.

A kiadványt a következő címen lehet megrendelni:
Presbiteriánus Kiadó
4033 Debrecen, Kinizsi u. 84/A
Tel.: +36-52-788-206 (UPC)
+36-20-523-2147 (Telenor)
sikomihalygmail.com