KÖNYVAJÁNLÓ: Allahot kerestem, Jézusra találtam (Nabeel Qureshi)

Facebook YouTube

KÖNYVAJÁNLÓ: Allahot kerestem, Jézusra találtam (Nabeel Qureshi)

Nabeel Qureshi (1983-2017) neve annak ellenére vált híressé/hírhedté a keresztények/muszlimok körében, hogy idén szeptember 16-án, tragikusan fiatalon, mindössze 34 évesen hunyt el hosszas betegség után. Nabeel Qureshi keresztény apologéta (hitvédő), aki az iszlám ahmadi ágából tért meg és vált evangelikál kereszténnyé 2005-ben. A Ravi Zacharias International Ministries előadója lett és megtérése után három könyvet írt, melyből az első – „Allahot kerestem, Jézusra találtam” – a koinónia kiadó jóvoltából idén ősztől magyar nyelven is olvasható.

Nabeel pakisztáni bevándorlók gyermekeként nőtt fel az Amerikai Egyesült Államokban és Skóciában, ami első látásra semmi különöset nem tartogat. De ha hozzátesszük, hogy szülei muszlim misszionáriusok, apja pedig a haditengerészetnél szolgált, máris árnyaltabbá válik a kép. Szülei révén rendkívül vallásos nevelést kapott, megismerte törénelmi és hitbeli gyökereit, egészen fiatalon, főleg a hitvédő szülei hatására, már komolyan gyakorolta és védte az iszlám hitet iskoláiban és barátai között, gyakran keresztény fiatalokkal polemizálva. Megismerte és szerette a Koránt, úgy élt már egészen fiatalon, ahogyan az minden muszlim becsületére válna.

Főiskolás korában ismerkedett meg David Wooddal, aki szintén az orvosi egyetemre jelentkezett és keresztényként legalább olyan elkötelezett volt saját hite iránt, mint Nabeel. Hamar összebarátkoztak és éveken át zajló vitáik és párbeszédeik mindkettejük hitét és világlátását mérlegre helyezték.

Ezen párbeszédek késztették Nabeelt arra, hogy hagyjon fel a tekintélyelvű világszemléletével, mely addig arra késztette, hogy csak azért fogadjon el valamit igaznak hitével kapcsolatban, mert azt olyasvalakitől hallotta, aki köztiszteletnek örvendő tekintélyes muzulmán volt. Az évek során egyre behatóbban kezdte el kutatni az iszlám történelmét, Mohamed személyét, a Koránt és a hadíszokat, valamint olyan kérdéseket vizsgáltak meg David Wooddal és a rajta keresztül időközben megismert apologétákkal, mint a Biblia történeti hitelessége, Jézus halála, feltámadása, istensége vagy a Szentháromság. Az évek és viták során Nabeel elkezdett kételkedni mindenben, amit addig hitt az iszlámról…

A könyv önéletrajz jellegű apologetikai munka, mely nem csak gyönyörű képet ad Nabeel életéről, arról, hogy hogyan tért meg és találkozott Jézussal, hanem remek bevezetés azok számára, akik ismerkednek az iszlám és kereszténység viszonyával, illetve valós, a médiában eltorzítottnál árnyaltabb képet szeretnének kapni a kereszténység és iszlám viszonyáról, mindvégig Nabeel Qureshi életén, gyötrődésein, kínjain és felszabadulásán keresztül szemlélve az eseményeket.

Az első rész során átfogó képet kaphatunk az iszlámról, arról, hogy miben különbözik kulturálisan a nyugati kereszténységtől, milyen teológiai alapjai, ágazatai, ünnepei, rituáléi vannak. Ezek után a kereszténységgel szembeni legfőbb apologetikai érveket ismerhetjük meg úgy, mindezt az általános iskolás Nabeel „hitvitáiból”. Ezt követik a Jézus istenségét, halálát, feltámadását és a Szentháromságot vizsgáló fejezetek, melyekben David Wooddal folytatott vitáit láthatjuk. Miután kénytelen volt elfogadni a kereszténység iszlám hittudósok által leginkább kritizált elemeinek valószínűségét, elérkezett az idő, hogy visszavágjon a „85%-os keresztény igazságnak” a 100%-os iszlám igazsággal.

Úgy gondolta, hogy minden kétségét el fogja oszlatni az iszlám igazsága, a Korán megbízhatósága és Mohamed próféta makulátlansága, így hát annak érdekében, hogy keresztény barátait meggyőzhesse saját hitének igazságairól, még inkább elmerült az iszlám igaznak vélt kijelentéseiben, melynek során rájött, hogy mindaz, amit Mohameddel, a Koránnal, az iszlámmal kapcsolatban egész addigi életében tanítottak neki, nem állja ki a kritikus, egyenlő mércével mért vizsgálódás próbáját. A könyv utolsó részében nyers őszinteséggel vall arról, hogy hogyan omlott össze a hite, hogyan építette fel benne Isten Krisztus áldozatának elfogadását és hogyan erősítette meg hitét álmokon keresztül.

És itt érkeztünk el az egyetlen olyan ponthoz, melyet kritikával illetnék: Nabeel hatalmas hangsúlyt helyez az extra-biblikus látomásokra és álmokra, melyek által „meggyőzte” őt Isten a kereszténység igazáról. Mindhárom ide vezető álmát részletesen elénk tárja, azok magyarázatával együtt. A beszámoló során néha olyan érzés fogott el, mintha Nabeel azt sejtetne, hogy az álmok nélkül sosem juthatott volna el az igaz hitre, de ha figyelmesen olvassuk önéletrajzát, láthatjuk, hogy már az ominózus álmok előtt is tenyerén hordozta őt Isten.

Ezen kritika ellenére szinte minden keresztény számára kötelezően ajánlandó mű, melyből bevezető, de mégis átfogó képet kaphatunk az iszlámról, annak érveiről a kereszténységgel szemben, az azokra adott válaszokról és az iszlám megbízhatatlanságáról… mindezt egy igazhitű, első látásra tragikus sorsú, azonban Krisztus diadalmas dicsőségét felmutató életen keresztül.

A könyv megvásárolható ezen a linken: https://goo.gl/CBXwfa

Nabeel Qureshi – Allahot kerestem, Jézusra találtam; Koinónia, Kolozsvár, 2017, 464 oldal · ISBN: 9789731651811 · FordítottaMihály Emőke