Keresztény vallás-e a Jehova tanúi?

A kérdésre adott válasz: “Nem, nem keresztény vallás.” Miként az összes nem-keresztény szekta, a Jehova tanúinak szervezete is eltorzítja a kereszténység lényegi tanításait. Tagadja Krisztus istenségét, Krisztus fizikai feltámadását, és a kegyelem általi megváltást. Ezért tehát nem mondhatjuk kereszténynek. Ráadásul az Őrtorony Társaság (ez a társaság a Jehova tanúi teológiájának szerzője és terjesztője) azért, hogy megtámogassa a saját tévtanait, arra vetemedett, hogy megváltoztatta a Biblia bizonyos részeit, hogy azok megfeleljenek a maguk saját, gyakran változó és nem-keresztény tanainak.

A szektákra jellemző, hogy a Bibliát teljesen fals módszerekkel használják és értelmezik:

  • Kiragadnak verseket a közvetlen kontextusból.
  • Nem olvassák a verseket a teljes bibliai szövegkörnyezettel együtt.
  • A saját teológiai előfeltevéseiket olvassák rá a szövegre.
  • Átalakítják a bibliai szöveget, hogy az megfeleljen az elvárásaiknak.
  • Egyetlen vershez ragaszkodnak foggal-körömmel, és aztán rengeteg másik verset azzal az egyetlen verssel értelmeznek.
  • Megváltoztatják a szavak jelentését.
  • Egyes szakaszokat jelképesnek titulálnak amikor azok ellentmondanak a tanaiknak. (Ez akár fordítva is előfordulhat.)
  • Hozzátesznek Isten Igéjéhez.

Ráadásul a Jehova tanúinak szervezete megköveteli a tagjaitól a heti rendszeres részvételt a “bibliatanulmányozó” alkalmaikon. Ezeken az alkalmakon sulykolják a résztvevők fejébe a keresztényellenes tanításokat. Ez úgy történik, hogy az Őrtorony magazint olvassák, követik az oda csatolt utasításokat, elolvassák a kérdéseket, amiket feltesz, és recitálják az előírt válaszokat. Másszóval az Őrtorony Társaság nagy szakértelemmel képezi a tagjait arra, hogy engedjék, hogy a Társaság gondolkozzon helyettük. Ennek bővebb kifejtésére majd máskor kerül sor.

A Jehova tanúit arra tanítják, hogy üldözni fogják őket, amikor házról-házra mennek tanításaikat terjesztve. Úgy kommentálják nekik az egészet, hogy ilyenkor egyszerűen Isten szervezetének ellenségei támadják őket, mivel “igazságban” vannak. Tehát, amikor valaki nem ért egyet velük, akkor úgy szoktatják őket, hogy azt mondják vissza, amit az Őrtoronytól tanultak. Akkor aztán megerősítve hiszik magukat, hogy ők vannak Isten igaz társaságában (így hiszi az összes szekta). Arra buzdítják őket, hogy csak a Jehova tanúi közül szerezzenek barátokat és ismerősöket, hogy ezáltal a külső vizsgálódásokat egy minimumon tartsák. Meg van nekik hagyva az is, hogy kerüljék azokat, akik elhagyták a csoportjukat, és így nem hagynak esélyt annak, hogy kiderüljön, hogy azok a bizonyos illetők miért hagyták el őket, és annak sem adnak esélyt, hogy azzal szembesítsék őket, hogy másvalaki megtalálta a Krisztusban való igazságot, míg ők nem.

Arra is tanítják őket, hogy meneküljenek mindenki elől, aki ténylegesen ért a Bibliához. Ezzel az interneten gyakran lehet szembesülni. Jelen cikk íróját [az eredeti cikkét-a szerk.] egyszer kizárták egy Jehova tanúi csoportbeszélgetésből, miután megválaszolta az ellenvetéseiket a Háromság Isten tanával és Krisztus istenségével kapcsolatban, valamint vissza is igyekezett támadni. Ennek következményeként a nevét körbeadták minden más Jehova Tanúja beszélgetőcsoportnak, és mindből kizárták.  Ez egy gyakori történés az interneten, mindenhol, ahol a Jehova Tanúi működnek. Nyilvánvaló, hogy a tanainak kritikai vizsgálatát nem tűri az Őrtorony Társaság.

A Jehova tanúi keresztényeknek tartják magukat, mert azt hiszik, hogy az élő és igaz Istent szolgálják. Miként az a szektákra jellemző, ők is azt hiszik magukról, hogy csak ők az egyedüli igaz egyház a földön. Ám eközben tagadják a Háromság Istent, Krisztus Istenségét, a Szentlélek személyi voltát, Jézus fizikai feltámadását és az egyedül kegyelemből, hit által történő üdvösséget is. 

A JT-it nem buzdítják arra, hogy a JT történelmét, vagy régi JT irodalmat, kiadványokat tanulmányozzanak, melyek tele vannak ellentmondásokkal, megváltoztatott tanokkal és hamis próféciákkal. Ehelyett inkább folyton az alapvető keresztény tanítások ellen agitálnak nekik (mint a Háromság Isten, Szentháromság tana, Krisztus Istensége stb.), és azt sulykolják beléjük, hogy ők egyedül Isten igaz szolgái továbbá, hogy mások csak vagy “keresztények”, vagy egyszerű hitetlenek.

Elsődlegesen a JT-inak szervezete egy agymosó társaság, ami a tagjait arra használja, hogy káros irodalmat osszanak szét, továbbá, hogy adományokat gyűjtsenek a New York-i, brooklyni főhadiszállás számára.

“Így hát a Biblia egy szervezeti belső használatra való könyv, amely a keresztény gyülekezethez tartozik, mint szervezethez, nem pedig egyénekhez, attól függetlenül, hogy mennyire őszintén hiszik, hogy ők értelmezhetik a Bibliát.” (Az Őrtorony, 1967, okt. 1; 587.o.)

Következtetés

Az JT Őrtorony Társasága tehát egy nem-keresztény szekta, amely tagjait arra használja, hogy hamis tanokat terjesszenek, adományokat gyűjtsenek még több temérdek irodalom szétosztására, valamint, hogy a fő szervezet a befolyását egyre jobban kiterjessze a tagjaira és azok családjaira.

Mégegyszer tehát: a Jehova tanúi egy kereszténységen kívüli szekta.

Forrás