Kérdések a homoszexuálisokhoz – és az őket támogatókhoz

Facebook YouTube

Kérdések a homoszexuálisokhoz – és az őket támogatókhoz

Alább néhány rendkívül fontos, de a legritkábban megválaszolt kérdést tennénk fel a homoszexuálisok és a homoszexualitást támogatók felé. Reméljük ezen poszt eljut hozzájuk és elgondolkodtatja őket, továbbá szándékunk, hogy ezen kérdések segítségére legyenek a biblikus, heteroszexuális családmodellt támogatók részére egy-egy beszélgetés során.

Genetikus hajlam?

 1. Ha a heteroszexuális viselkedéssel utódot lehet nemzeni, míg a homoszexuálissal nem, akkor hogy lehet azt állítani, hogy a homoszexuálisok így születtek, hiszen a genetikai hajlamuknak ki kellett volna halnia a természetes szelekció miatt, nem?
 2. Ha a szexuális orientáció genetikai hajlam, és a homoszexuális társadalom/közösség kulturális és társadalmi támogatást akar – mivel ahogy állítják, “ők így születtek” -, akkor nem kellene a “homofóbiát” is támogatniuk, mivel megalapozottan lehet érvelni amellett, hogy a homofóbok heteroszexuális orientációval születtek és természetes averziójuk van a homoszexualitással szemben?
 3. Ha a heteroszexuális viselkedéssel utódot lehet létrehozni és a homoszexuálissal nem, akkor nem logikus-e azt mondani, hogy a homoszexualitás tanult viselkedés, ami abból is következik, hogy a homoszexuális géneknek  ki kellett volna halniuk generációkkal ezelőtt?
 4. Ha nem ez az eset áll fenn, akkor el tudnád-e magyarázni az a mechanizmust, amely által a “homoszexuális gének” elősegítik a túlélést és ezért továbbadódnak a leszármazottakra?

Pedofília?

 1. Ha a genetikai hajlamot arra használjuk, hogy azt állíthassuk, a homoszexuális viselkedés erkölcsileg rendben van (mivel ők így születtek), akkor a pedofil viselkedés is rendben van erkölcsileg, hiszen ők is azt állítják, hogy így születtek?
 2. Ha a pedofilok erkölcsileg rosszak, mivel megsértik a fiatal egyének kívánságait és akaratát, akkor melyik az a kor, amikor még valaki túl fiatal a szexuális tevékenységekhez a természetes hajlama szerint (mivel így születtek)?

Beleegyezés?

 1. Ha feltételezzük, hogy valaki valamilyen szexuális orientációval születik (pl. homoszexualitás, frottőrizmus, voyeurizmus), és ha a pedofilok erkölcsileg elítélendők, mert a szexuális orientációjukat olyan kiskorúakon élik ki, akik nem elég érettek a beleegyezés megadásához, akkor mit lehet tenni akkor, ha a gyermek elég érett gyermekként ahhoz, hogy beleegyezést adjon és azt állítja, hogy egy idősebb emberrel szeretne szexuális kapcsolatot?
 2. Ha az engedhető meg szexuálisan, ami beleegyezésen alapul, akkor mit lehet tenni akkor, ha 14 évesnél fiatalabbak beleegyeznek abba, hogy sokkal idősebb emberekkel létesítsenek szexuális kapcsolatot?

Erkölcsi alap?

 1. Honnan van a homoszexuálisoknak, a homoszexualitást támogatóknak erkölcsi alapjuk, amely alapján meg tudják ítélni, hogy mi az, ami szexuálisan helyes vagy helytelen?

A. Társadalmi erkölcsi standard?

 1. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket a társadalomból származtatják, akkor mi igazolja azt az eszmét, mely szerint a társadalom a megfelelő hely, ahonnan az erkölcsi sztenderdet el lehet sajátítani?
 2. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket a társadalomból származtatják, akkor melyik társadalomnak van helyes erkölcsi rendszere, hiszen az egyik társadalom erkölcsisége ellentmond a másiknak?
 3. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket a társadalomból származtatják, akkor a társadalomból származó erkölcsök a társadalom minden tagjára kötelező érvényűek?
 4. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket a társadalomból származtatják, akkor honnan van erkölcsi jogalapjuk megváltoztatni a társadalmi erkölcsöket, amikor a többség a homoszexualitást erkölcsileg helytelennek ítéli meg?

B. Személyes erkölcsi standard?

 1. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket magukból származtatják, akkor van-e joguk mások erkölcseit megítélni, azokat is beleértve, akik ellenkeznek velük?
 2. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket magukból származtatják, akkor van-e joguk elítélni azokat, akiket “homofóbnak” neveznek, hiszen azok csak a saját erkölcsi prefereciájukat fejezik ki?
 3. Ha a homoszexuálisok azt mondják, hogy a “homofóbok” a rosszak, mert korlátozni szeretnék a homoszexuálisok jogait, és a saját értékrendszerüket erőltetik rájuk, akkor honnan van joguk a homoszexuálisoknak az ő szexuális értékrendszerüket ráerőltetni másokra?
 4. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket magukból származtatják, akkor van-e joguk megpróbálni megváltoztatni a társadalmat azért, hogy az megfeleljen a saját erkölcsi preferenciájuknak?
 5. Ha a homoszexuálisok az erkölcsi sztenderdjüket magukból származtatják, és azt is hiszik, hogy joguk van megpróbálni megváltoztatni a társadalmat azért, hogy megfeleljen a saját erkölcsi prferenciájuknak, akkor ez a fajta viselkedés miért nem tekinthető arrogánsnak?

Polgári jogok?

 1. Ha azonos jogokat kell adni a homoszexuálisoknak a szexuális orientációjuk miatt (szexuális viselkedésük alapján), akkor nem kellene azoknak is megadni ezeket a jogokat, akik alternatív szexuális orientációjúak, pl. pedofília, vérfertőzés, voyeurizmus, exhibicionizmus, szadizmus, fétisek, frottőrizmus, nekrofília, autoerotikus fulladás stb. Ha nem, miért nem?
 2. Ha az alternatív szexuális orientációjúaknak (kivéve a homoszexuális viselkedést) nem kellene azonos jogokat biztosítani, akkor a homoszexualitás milyen alapon érdemel meg speciális védelmet, míg más szexuális viselkedések nem?

Igazságosság!

 1. Nem kellene ugyanolyan mértékben promotálni a többi alternatív szexuális orientációjú embereket is (pedofília, vérfertőzés, nekrofília, autoerotikus fulladás), mint pl. felvonulások, iskolák, filmek, sorozatok, magazinok stb.? Ha nem, miért nem?
 2. Ha a homoszexualitást támogató vagy a gyakorlatban és/vagy elméletben, akkor hirdetnéd és támogatnád-e a heteroszexuális felvonulásokat, televíziózást, a nyílt méltatását a heteroszexualitásnak és az iskolai promóciót – vagyis azt, ami most történik a homoszexualitással? Ha nem, miért nem?
 3. Ha a homoszexualitással szembeni intoleránsság helytelen, akkor az homoszexuális propaganda miért nem helytelen, amely intoleráns azokkal szemben, akik helytelenítik a homoszexualitást?
 4. Nem képmutató azt mondani, hogy a homoszexuálisok toleranciát szeretnének mindenki számára, de ezzel egyidőben nem toleránsok azokkal szemben, akik nem értenek egyet a viselkedésükkel?
 5. Ha a homoszexuálisok toleranciát szeretnének, és közben megpróbálják megváltoztatni a társadalom véleményét a homoszexualitásról, akkor nem pont azt bizonyítják, hogy intoleránsak a többségi állásponttal szemben?
 6. Ha azt állítod, hogy helyes az, ha a homoszexuálisok kimutatják az intoleránsságukat a velük szemben álló többséggel szemben, és megpróbálják megváltoztatni a társadalom többi részének nézetét azért, hogy a sajátjukhoz illeszkedjen, akkor nem lenne-e helyes az is, ha a többség próbálná megváltoztatni a homoszexuálisok erkölcsi nézetét és őket igazítaná a többséghez?

A kérdéseket eredetileg Matt Slick a CARM alapítója fogalmazta meg