Kedves katolikusok: biztosak vagytok benne, hogy üdvözülni fogtok?

Facebook YouTube

Kedves katolikusok: biztosak vagytok benne, hogy üdvözülni fogtok?

Római katolikusként biztos vagy-e abban, hogy a mennybe kerülsz halálod után? Protestánsként azt mondhatom: én tudom magamról, hogy üdvözülni fogok. És ez nem arrogancia! Ez a Jézus Krisztus munkájába (és nem a sajátoméba) vetett bizalom. Bizalom abban, hogy Jézus Krisztus képes arra, hogy teljesen és tökéletesen megmentsen, hogy teljesen betöltötte a Törvényt, és minden bűnömtől tökéletesen megtisztított. Ezért – mivel minden reményemet és bizalmamat belé vetem és nem a magam munkájában bízom – tudom, hogy a mennybe fogok jutni. Ha az üdvösségem az én képességeimen és „jóságomon” is múlna, akkor semmiféle bizodalmam nem lehetne abba, hogy üdvözülni fogok, mert tudom azt, hogy egy tökéletlen bűnös vagyok.

De Isten tökéletes és szent életet kíván (1Pt 1:16). Ezért küldte Jézust, aki betöltötte a Törvényt (Mt 5:17), beleértve a „Szeresd az Urat” (Deut 6:5) és „szeresd felebarátodat” (Lev 19:18) parancsolatokat is. Másszóval Jézus mindent megtett, amit nekünk is meg kell tennünk. Ezért vethetjük egyedül Jézusba bizodalmunkat és nem Jézusba és saját magunkba, vagy Jézusba és az Egyházba, vagy Jézusba és azon képességeinkbe, hogy tökéletesen szeretni tudjuk Istent és felebarátunkat.

De mi a helyzet veled? Van-e ilyenfajta meggyőződésed? Ha nem, az valószínűleg azok miatt a követelmények miatt van, amiket a Római Katolikus Egyház a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK) támasztott feléd:

  • “Maga az Úr mondja, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez.” 1257
  • “A Szentírás és a hagyomány alapján a zsinat azt tanítja, hogy ez a földön vándorló Egyház szükséges az üdvösséghez.” 846
  • “Ez a szentség [bűnbánat-a szerk.] azoknak, akik a keresztség után bűnbe estek, éppen úgy szükséges [az üdvösséghez-a szerk.], mint a keresztség azok számára, akik még nem születtek újjá.” 980
  • “Az Egyház tanítja, hogy az Újszövetség szentségei a hívők számára szükségesek az üdvösséghez.” 1129
  • “A hit szolgálata és a róla való tanúskodás szükségesek az üdvösséghez…” 1816
  • “A tanítóhivatal tekintélye kiterjed a természetes törvény sajátos parancsolataira is, mert ezek megtartása, amit a Teremtõ elvár, szükséges az üdvösséghez.” 2036

Képes vagy katolikusként megtartani mindazt, amit megkövetel tőled a Római Katolikus Egyház? Mindketten tudjuk, hogy nem…

Őszinte vagy és eljársz gyónni?

Ha gyónni jársz, az azt jelenti, hogy képtelen vagy Isten Törvényét tökéletesen megtartani; máskülönben nem kellene gyónnod. Tehát már önmagában az a tény, hogy gyónnod kell, tökéletesen rámutat arra, hogy képtelen vagy Isten Törvényben foglalt követelményei szerint élni. De mivel a Római Katolikus Egyház azt állítja: meg kell tartanod a Törvényt azért, hogy üdvözülhess, kérlek fontold meg ezt is:

  • Gal 3:10 “Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.””
  • Jak 2:10 “Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik.”

Isten mércéje tökéletes. Mi nem vagyunk azok. Ezért van szükségünk arra, hogy Krisztusban bízzunk, egyedül Őbenne, hogy hihessük: egyedül hit által igazíttattunk meg. Mi a helyzet veled? Ebben bízol, vagy Jézusban és abban a saját képességedben, hogy meg tudod tartani a Törvényt?

  • Rm 3:28 “Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.”
  • Rm 4:1-5 “Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.”

Forrás