Joseph Prince – Érdemtelen szívesség [Unmerited Favor]

Facebook YouTube

Joseph Prince – Érdemtelen szívesség [Unmerited Favor]

Szeptember 29-én Magyarországon először közvetítik  élőben Joseph Prince tanítását a Grace Home, BPA, KIT, Budapest Connect, TÉR, Szívbunker, Bárka és a Jong&Vrij gyülekezetek szervezésében, ráadásul az 500 éves reformációhoz kapcsolódóan. De kicsoda Joseph Prince? Isten embere, vagy báránybőrbe bújt farkas? Kinek a tanítását hirdetik ezen gyülekezetek? Közelebbi vizsgálat után rájöhetünk hogy Prince  kegyelemről szóló üzenete tévtanítások és igazságok torz keveréke.

Joseph Prince, a szingapúri székhelyű Új Teremtés Egyházának [New Creation Church] vezető pásztora, aki azt állítja, hogy 1997-ben kapott „egy megbízást Istentől hogy még radikálisabban prédikálja a kegyelmet”[1]. Egy, a svájci Alpokban töltött nyaralása során Isten állítólag azt mondta neki: „Fiam, te nem prédikálod a kegyelmet… Megpróbálod egyensúlyba helyezni a kegyelmet a törvénnyel… és abban a pillanatban amikor kiegyenlíted a kegyelmet, semlegesíted azt… Ha nem prédikálod radikálisan a kegyelmet, az emberek élete soha nem lesz radikálisan áldott és radikálisan átalakult.” Prince engedelmeskedett a ’hangnak’ és egyháza megállíthatatlanul növekedni kezdett. [2] Ma Prince szolgálata globális jelenléttel bír, hála az ‘Uralkodásra rendelve’ [Destined to Reign] című televíziós műsorának, könyveinek, videóinak, és előadásainak. Tényleg üzenetet kapott Prince az Úrtól? 

Prince jóléti evangéliuma

Prince tanításainak többsége újracsomagolt változata a Hit Szava [Word of Faith Movement] mozgalom elképzeléseinek. [3] Azt írja, „Hálát adok Istennek gyökereimért a Hit Szava mozgalom tanításaiban. Ez igazából egy nagyon nagy embernek köszönhető, testvéremnek az Úrban, Kenneth E. Haginnek, akinek köszönhetően ma még távolabb tekinthetünk Isten Szavában.” [4] Hagin tanítását, miszerint „amit a személy szól, azt kell kapnia” [5], Prince így összegzi: „Hit által igazulsz meg, hát szólj. Isten jóindulata minden bizniszem felett ott van…bármit teszek az felvirágzik!” [6] Prince elismeri: „Prédikálhatnám, hogy „az ok amiért beteg vagy az az, hogy valamilyen gond van veled”, egészen a napig amíg nem Isten valószínűleg azt mondaná neki, „Ne tiltsd ki az Én embereimet! A vérem már megigazította őket.” [7]

Mindazonáltal nem teljesen tért meg a régi útjaiból. Például, még mindig azt gondolja hogy a szegény és beteg hívek senkit nem áldhatnak meg, és fenntartja, hogy „a vallás azt fogja neked mondani hogy „Isten” akarja, hogy beteg légy azért, hogy formája személyiséged és türelemre neveljen. A vallás azt mondja majd neked, hogy „Isten” szegénynek akar, hogy alázatosságot tanulj. Nemesnek hangzik, nemde? De ezek HAZUGSÁGOK a pokol mélyéről!” [8]

Prince felhasználja a Hit Szavának taktikáját hogy az Írást torzítva azt állítsa: Isten végtelen egészséget és jólétet biztosít az öröklét ezen oldalán. Azt tanítja például, hogy az Észaiás 53:5 azt jelenti, hogy a „kórságok és betegségek nem Istentől vannak. A kereszten Jézus nem csak bűneinket hordozta el, hanem kórságainkat, betegségeinket, és gyengeségeinket, és „az Ő sebei álltal meggyógyultunk!”” [9] Az Ézsaiás 53:5 ezzel ellentétben szellemi gyógyulásról beszél, ahogy ezt Péter apostol is tisztázza, amikor az írja hogy Krisztus „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” (1Péter 2:24) [10]

Prince ugyanígy tanítja, hogy a 2Korintus 8:9 azt jelenti, hogy „a kereszten, Jézus elhordozta az éhinség átkát!” [11] Ennek ellenére ez a rész nem azt tanítja hogy a keresztényeknek garantált a jólét! Ehelyett Pál bátorítja a korintusiakat hogy legyenek nagylelkűek, ahogyan a Macedón gyülekezetek is azok voltak a nagy szegénységük ellenére (2Korintus 8:1-6). A keresztényeknek nincs ígéretük a tökéletes egészségre és végtelen jólétre az örökkévalóság ezen felén. Isten viszont ronthatatlan kincseket ígért helyette, ami magában foglalja a békét, ami felülmúl minden megértést és tudást Krisztusról, valamint az Ő feltámadásának erejét. (Máté 6:19-21; Filippiek 3:8-11; 4:6-7).

Prince antinomizmusa

Semmi nem utal Prince tanításában arra, hogy a törvény, mint például a Tízparancsolat, hasznos lenne a keresztény szempontjából a megtérésen túl. Azt írja: „Isten egy dolog miatt adta a törvényt, és az az, hogy a törvény által a világ tudja mi a bűn, és felismerjék a Megváltót.” [12]

Prince szerint Isten írta a Tízparancsolatot két kőtáblára és az ördög „fegyverezte fel magát a törvénnyel hogy vádolja és elítélje az embert”, de „mikor Isten felszegezte a törvényt a keresztre, közszemlére helyezte az ördögöt és minden sötét erőt”. A kereszt után „a törvény többé nem rendelkezik erővel, hogy vádolja az embert amíg az hisz Jézusban.” [13] „Ha továbbra is a törvény alatt akarsz maradni” figyelmeztet Prince, „újra felfegyverzed az ördögöt” [14] és “az ördög az, aki a törvényt használja arra, hogy halált és ítéletet hozzon, és elnyomás alatt tartsa a híveket!” [15]

Prince kijelenti, hogy „Bárki aki bűnben él, nincs kegyelem alatt, és nem tapasztalta meg a kárhoztatás hiányának ajándékát” [16]; ennek ellenére, elutasítja a megkülönböztetést a ceremoniális törvények között amik már nem kapcsolódnak a Tízparancsolathoz, és azt is elutasítja, hogy a tartós, erkölcsi törvény még mindig releváns lenne a hívek számára. [17] Ő ezt úgy értelmezi, hogy „mivel Isten törvénye szent, igaz és jó, nem arra lett szánva hogy az ember megtartsa.” [18] Oly messzire megy, hogy azt mondja „A törvény nem a hívőé, aki igazzá lett Krisztusban! A törvény elfogadhatatlan olyan ember számára, aki az Újszövetség kegyelme alá tartozik.” [19]

Prince úgy gondolja, hogy a hívő nem tud „kapcsolatot ápolni a törvénnyel” azaz a „két hideg kőtáblával” csak „Jézussal lehet élő kapcsolatban”, aki „belehelyezi törvényét elménkbe és ráírja szívünkre, mely által az Ő útjai szerint járunk ami életre vezet.” [20]

Prince tanítása a törvényről lényegében az atninomizmus egyik válfaja. Ez az az elképzelés, miszerint „bár a morális törvény elvezethet és el is vezet valakit a megbánásra, ennek nincs relevanciája a bűnbánó életére nézve.” [21]

Prince azonban tagadja az antinomizmus vádját, mondván „Megvádoltak hogy antinomista vagyok…(valaki aki Mózes törvényei ellen van). Az igazság az, hogy én vagyok a legnagyobb tisztelettel a törvény iránt.” [22] A probléma, valójában az, hogy az antinomizmus több, mint „Mózes törvényei ellen lenni”. A törvény célja háromágú: megtartóztatja a bűnt és igazságot hirdet a társadalomban, elvezeti az embert a bűnvalláshoz és Krisztusra tanítja, és etikai szabályként szolgál a híveknek. [23] Tehát a harmadik ág elutasítása teszi Prince-t antinomistává.

Prince elutasítja a bűnbánatot, bűnvallást

Prince bibliátlan nézete a kegyelemről odáig vezeti őt, hogy elutasítja a bűn megvallását. Azt írja: „Abban a pillanatban mikor elmondtad a ’Megtérők imáját’ az összes bűnöd amit életedben elkövetsz mindörökre megbocsáttatott… Hadd mondjam ezt nyíltan: Nem kell megvallanod a bűneidet újra és újra hogy azok megbocsátást nyerjenek.” [24] Azzal érvel, hogy Pál nem írt a bűn megvallásáról [25], és az 1János 1:9 nem vonatkozik a keresztényekre csak a gnosztikusokra akik nem hisznek a bűn létében. [26]

Krisztus halála elég jóvátétel a megtérő minden bűnéért, de amikor a keresztények megbotlanak, a bűn megvallása a norma. Jakab azt rendeli a híveknek hogy „Valljátok meg bûneiteket egymásnak.” (Jakab 5:16, Lukács 11:4)

Pál talán nem adott kifejezett utasítást a bűn megvallásáról, de nem vetette meg a gyakorlatot. Sőt, a kijelentése miszerint „Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel.” (Galata 6:1) magába foglalja a bukott testvér bűnvallását.

Az elképzelés, miszerint az 1János 1:9 a gnosztikusokra vonatkozik és nem a keresztényekre, alaptalan. A bűn tagadásával szemben, a gnosztikusok az anyag gonoszságában hittek. [27] Továbbá, az 1János 1 nem címez meg semmiféle gnosztikus hamisságot, hanem a sötétséget és a világosságot definiálja. Akik sötétben vannak azt mondják nincs bűnük, de akik a világosságban vannak, megvallják bűneiket. Az elképzelés ez: „Az igaz keresztény hozzáállás a bűnhöz nem a megtagadás, hanem a beismerés, és részesülés a bűnbocsánatban, amit Isten lehetségessé tett és megígért nekünk.”[28] 

Joseph Prince tudja, mik a problémák a jóléti evangéliummal és az antinomizmussal, és még félreérthetetlen kijelentéseket is tesz hogy megdöntse a rá irányuló vádakat, mégis, továbbra is ugyan azokat a hamisságokat tanítja, csak más megvilágításból. Összegezve: a probléma a keresztény bűnvallás elutasítása. Így Joseph Prince eltorzult kegyelem-üzenetét el kell utasítsuk.

Jegyzetek

 1. New Creation Church, “History,” http://www.newcreation.org.sg/about-us/history.
 2. Joseph Prince, Destined to Reign: The Secret to Effortless Success, Wholeness, and Victorious Living (Tulsa, OK: Harrison House Publisher, 2007), viii.
 3. Lsd. Hank Hanegraaff, Christianity in Crisis 21st Century (Nashville: Thomas Nelson, 2009).
 4. Prince, Destined to Reign, 271.
 5. Kenneth Hagin, How to Write Your Own Ticket with God (Tulsa: Kenneth Hagin Ministries, 1979), 6.
 6. Joseph Prince, Christian Television Network, November 18, 2009.
 7. Ibid.
 8. Joseph Prince, Unmerited Favor: Your Supernatural Advantage for a Successful Life (Lake Mary, FL: Charisma House, 2010), 30.
 9. Prince, Unmerited Favor, 29.
 10. A bibliai idézetek az abibliamindenkie.hu helyről származnak.
 11. Prince, Unmerited Favor, 29.
 12. Prince, Destined to Reign,16.
 13. Ibid., 15.
 14. Ibid., 16.
 15. Ibid., 121.
 16. Ibid., 166.
 17. Ibid., 118
 18. Ibid., 125
 19. Prince, Unmerited Favor, 100.
 20. Ibid., 38; cf. Prince, Destined to Reign, 12.
 21. Terry Miethe, The Compact Dictionary of Doctrinal Words (Minneapolis: Bethany House Publishers, 1988), 30.
 22. Prince, Destined to Reign, 122.
 23. See Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1938), 614–15.
 24. Prince, Unmerited Favor, 191.
 25. Ibid., 186–87.
 26. Ibid., 189.
 27. Miethe, 98.
 28. John Stott, Tyndale New Testament Commentaries, vol. 19 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2000), 82.

Ezen cikk először a CHRISTIAN RESEARCH JOURNAL 36. számában jelent meg (2013). PDF formátumben megtalálható ITT.

A fordítást köszönjük Serfőző Dánielnek!