ESEMÉNY: Meleg és keresztény? Teológiai vitaest a homoszexualitásról

Facebook YouTube

ESEMÉNY: Meleg és keresztény? Teológiai vitaest a homoszexualitásról

Napjaink egyik legtöbbeket érintő, leginkább, de talán legkevésbé racionálisan, hitelesen, tisztelettudóan vitatott kérdése a vita témája. Ezért a reformáció 500. évfordulója teremthet egy olyan közeget, ahol egy moderált vita keretében vitathatja meg Magyarországon először két ellentétes álláspontot képviselő fél a témát: hogyan viszonyulhatunk homoszexuálisként a kereszténységhez és keresztényként a homoszexualitáshoz? Alkalom lehet ez arra, hogy ne az érzelmek, ne a szlogenek határozzák meg e kérdés megvitatását, körüljárását; ezek nélkül jussunk el a konklúziójáig annak a kérdésnek, hogy ’Mit tanít a Biblia erről a témáról és hogyan értelmezhetjük azt teológiailag megalapozottan?’

Az est folyamán bár két eltérő álláspont fog egymással szembenézni, mégis a partnerek tisztelettel és szeretettel képviselik majd véleményüket, így kérünk minden érdeklődőt, hogy hasonló lelkülettel tisztelje meg jelenlétével a vitaestet.

Az alkalom moderált hitvita lesz, nyugati mintára és nem kerekasztal-beszélgetés!

A kérdést megvitató felek:

Bartha István: 1963-ban született Miskolcon, pedagógus családban. Előfelvételis katonai szolgálat után alig hogy megkezdte, félbe is hagyta műszaki főiskolai tanulmányait és fényképész szakmát tanult. Ez idő alatt került kapcsolatba keresztény fiatalokkal, és 1984-ben megkezdte tanulmányaimat az Evangélikus Teológiai Akadémián (ma Evangélikus Hittudományi Egyetem) amelyet több megszakítás után 1992-ben fejezett be. Celldömölk, Mezőlak és Nyíregyháza után 2001 óta szolgál Balassagyarmaton lelkészként. 2004-ben a Debreceni Egyetemen szerezett filozófus oklevelet. A napokban jelent meg az Orpheusz Kiadónál Homo blogger című kötete, mely filozófiai és teológiai tárgyú párbeszédeket tartalmaz olvasmányos, irodalmi formában.

Nagy Gergely: 1987-ben született Sátoraljaújhelyben. Teológiai tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végeze el 2015-ben, ugyanebben az évben pedig református lelkésszé szentelték. A Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság alapítója, rendszeresen publikál írásokat a kalvinistaapologetika.hu -oldalon. Több moderált hitvitát folytatott már, olyan témákban, mint a kegyelmi ajándékok vagy a római katolicizmus kérdései. 2015-től a Zuglói Református Egyházközség tagja, itt végez hitoktatói és helyettes lelkipásztori szolgálatokat.

Az esemény szervezői: Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet, Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság és a Keresztények a Melegekért Mozgalom.

Időpont: 2017. 12. 04., 18:30

Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – Székház