ESEMÉNY: Hitvita a “Sola Scriptura”-ról

Facebook YouTube

ESEMÉNY: Hitvita a “Sola Scriptura”-ról

A reformáció 500. évfordulójához kapcsolódóan, egy hitvita-sorozat harmadik részeként, egy moderált hitvita alkalmával vizsgálja és vitatja meg Nagy Gergely református teológus és Szász Péter, római katolikus apologéta a protestánsokat és katolikusokat leginkább megosztó témát, mely mind a katolikusok (Szentírás és Szenthagyomány), mind a reformátusok (egyedül a Szentírás) identitásának egyik meghatározója.

Mi a végső tekintély egy keresztény számára? Igaza van Rómának, mikor kijelenti, hogy a Szentírás és a Szenthagyomány, ahogyan a tévedhetetlen Tanítóhivatal értelmezi, a tévedhetetlen, isteni ihletettséggel bíró alapjai a hit- és erkölcs dolgainak az Egyházban? Esetleg a protestáns reformációnak volt igaza, melyeben újra hangsúlyozták, hogy egyedül a Szentírás (Sola Scriptura) a tévedhetetlen, isteni ihletettségű alapja a hitet és erkölcsöt meghatározó kérdéseknek Krisztus Egyházában?

Szász Péter (történész, római katolikus apologéta) A kétezres évek közepétől foglalkozik apologetikával, a www.depositum.hu katolikus hitvédelmi oldalon jelentek meg írásai, és ugyanekkortól fogva rendszeresen szerepelt a Mária Rádió hitvédelmi műsoraiban.

Nagy Gergely (református teológus, lelkész) A Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság egyik alapítója, a www.kalvinistaapologetika.hu protestáns hitvédelmi oldalon jelennek meg írásai.

A vitaest ingyenes, klasszikus, moderált teológiai vita lesz nyugati mintára, nem kerekasztal-beszélgetés!

Helyszín: Józsa Judit Galéria, Budapest, V. kerület, Városház utca 1.

Időpont: 2017. október 25. (szerda) 18:00

—-
„Az igazhitű atyák példáját követve, mind az Ó-, mind az Újszövetség összes könyveit – minthogy mindkettőnek az egy Isten a szerzője –, nemkülönben mind a hitet, mind az erkölcsöket érintő hagyományokat, mint amelyeket a saját beszédével Krisztus, ill. amelyeket a Szentlélek mondott el, és a katolikus Egyház szakadatlan folytonossággal megőrzött, egyenlő jámborsággal és megbecsüléssel fogadja el és tiszteli.” Tridenti Zsinat, 4. ülés – Határozat a szent könyvek és a hagyományok elfogadásáról

„Mi tehát úgy vélekedünk, hogy ezekből az iratokból kell tanulni az igazi bölcsességet és kegyességet, mint szintén az egyházak reformálását és kormányzását és a kegyesség minden teendőjére vonatkozó utasítást, végül a hittételek bebizonyítását és elvetését, avagy minden tévelygés megcáfolását, sőt minden intést is, az apostol ama mondása szerint: A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre…(2 Tim. 3,16).” II. Helvét hitvallás – A szentírásról, az Isten igaz beszédéről

„Annakokáért nem tűrjük, hogy vallási vitákban, vagy hitbeli dolgokban, az egyházi atyák puszta nyilatkozataival, vagy az egyházi gyűlések határozmányaival, még kevésbé, hogy a bevett szokásokkal, vagy valami régi eredetű rendelettel zaklassanak bennünket.” II. Helvét hitvallás – A szent iratok magyarázásáról, az egyházi atyákról, egyházi gyűlésekről és a hagyományokról