ESEMÉNY: Hitvita a purgatóriumról

Facebook YouTube

ESEMÉNY: Hitvita a purgatóriumról

Bár a reformáció jubileumi, 500. évfordulója véget ért, azonban a tanbeli különbségek nem szűntek meg a protestánsok és a római katolikusok között, így februárban folytatódik a nagy érdeklődést kiváltó református-római katolikus hitvitasorozat.  Ezúttal a purgatórium kérdéskörét vitatják meg a felek egy moderált hitvita alkalmával. Hova kerül a megváltottak lelke a haláluk után? Létezik-e tisztítóhely és ha igen, mi az? Tényleg meg kell-e tisztulnia a purgatórium büntetésével azoknak, akik bár Krisztus megváltottai, de azelőtt haltak meg, hogy a bűnbánat méltó gyümölcseivel eleget tettek volna bűneikért és mulasztásaikért? Mit tanít erről a Római Katolikus Egyház, mit tanít a protestantizmus, mit tanít erről a Biblia? Hol az igazság?

A vitaest sorozat célja az igazság keresése (hisz hitbeli kérdésekben sincs két igazság) úgy, hogy különbözőségeink ellenére, azok megtartása mellett, tisztelettel és szeretettel alakítjuk ki és védjük meg saját álláspontunkat, valamint, hogy mind a katolikus, mind a protestáns hívők megismerkedjenek hitük alapjaival és azzal, hogy mit és miért hisz a másik fél, így végül elérve, hogy mindkét felekezet hívei öntudatosan gyakorolhassák hitüket.

Szász Péter (történész, római katolikus apologéta) A kétezres évek közepétől foglalkozik apologetikával (a www.depositum.hu katolikus hitvédelmi oldalon jelentek meg írásai), és ugyanekkortól fogva rendszeresen szerepelt a Mária Rádió hitvédelmi műsoraiban.

Nagy Gergely (református teológus, lelkész) A Post Tenebras Lux – Kálvinista Apologetikai Társaság egyik alapítója, a www.kalvinistaapologetika.hu protestáns hitvédelmi oldalon jelennek meg írásai.

A vitaest ingyenes, klasszikus, moderált teológiai vita lesz nyugati mintára, nem kerekasztal-beszélgetés!

Ha valaki az állítaná, hogy a megigazulás kegyelmének elnyerése után bármelyik bűnösnek a bűnbánat oly mértékben eltünteti a vétkét, és eltörli az örök büntetést érdemlő vádlott-állapotot, hogy megszűnik az időleges büntetést érdemlő bűnösség is, amelytől ti. vagy ebben a világban, vagy a tisztítóhelyen kell megszabadulni, mielőtt bárki is beléphetne a mennyek országába: legyen kiközösítve. [Tridenti Zsinat, 6. ülés: Határozat a megigazulásról, 30. kánon]

Miután a katolikus Egyház, a Szentlélektől kioktatva, a Szentírás és az ókori atyák hagyományai alapján szent zsinatain és legújabban ezen az egyetemes zsinaton azt tanította, hogy létezik tisztítóhely és hogy az ott fogva tartott lelkeket a hívek közbenjáró imái, de leginkább az oltár kedves áldozata megsegíti, a szent zsinat előírja a püspököknek, hogy a tisztítóhelyről szóló józan, a szent atyáktól és a szent zsinatoktól átvett tanítást szorgosan igyekezzenek a krisztushívőkkel hittel elfogadtatni, megtartatni, arról őket kioktatni és mindenütt prédikálni. [Tridenti Zsinat, 25. ülés: Határozat a tisztítóhelyről]

 

 

A római egyház tanítása az atyák és a gyermekek tornácairól (limbus patrum, limbus puerorum), a holtakért történő imádkozásról, a búcsúkról, a képek és az ereklyék imádásáról, valamint a szentek segítségül hívásáról hiábavaló koholmányok, melyek minden bibliai alapot nélkülöznek és ellentétesek a Szentírással.” [Ír  Hitvallás – A purgatóriumról]

„A tisztítótűzről, a feloldozásról, a képeknek és ereklyéknek tiszteletéről és imádásáról, valamint a szentek segítségül hívásáról szóló római tanítás hiábavaló emberi találmány, mely nem a Szentíráson alapszik, sőt Isten Igéjével ellenkezik.” [39 Anglikán Hitcikkely – xxii. a tisztítótűzről]

Helyszín: Józsa Judit Galéria, Budapest, V. kerület, Városház utca 1.

Időpont: 2018. február 15. (csütörtök) 18:00