Facebook YouTube

A Jehova Tanúinak tanai dióhéjban

 1. Egy Isten van, aki egy személy.
 2. Nincs Szentháromság.
 3. A Szentlélek egy erő, nem pedig élő személy.
 4. A Szentlélek Isten személytelen, aktív ereje.
 5. Jehova első teremtménye az Ő „egyszülött Fia”.
 6. Jézus Mihály arkangyal volt, aki emberré lett.
 7. Jézus csak egy tökéletes ember volt, nem emberré lett Isten.
 8. Jézus nem fizikai valóságában/testében támadt fel a halálból.
 9. Jézus pusztán lélekként támadt fel a halálból.
 10. Jézus újjászületett (értsd: megtért).
 11. Jézus nem kereszten, hanem egy karón halt meg.
 12. Jézus, az Ő láthatatlan uralmát 1914-ben kezdte meg a Földön.
 13. Jézus váltsághalála nem foglalta magában Ádámot.
 14. Az ő egyházuk Isten önjelölt prófétája.
 15. Azt állítják magukról, hogy ők az egyedüli csatornája Isten igazságának.
 16. Csak az ő egyházuk tagjai üdvözülnek.
 17. A jócselekedetek elengedhetetlenek az üdvösséghez.
 18. A lélek megszűnik létezni a halál után.
 19. Nincs örök kárhozat, ahol a gonoszok bűnhődnének.
 20. Csak 144.000 jehova-tanú jut a mennybe.
 21. Csak 144.000 jehova-tanú születhet újjá.
 22. Csak a 144.000-nek van lelki közössége.
 23. A vérátömlesztés bűn.
 24. A kereszt egy pogány szimbólum, tilos használni.
 25. Az üdvösség a hiten és a jócselekedeteken múlik.
 26. Elvesztheted az üdvösséged.
 27. Az univerzum milliárd éves.
 28. Minden egyes teremtési nap a Genezis 1-ben 7000 évig tartott.
 29. Megtagadják a szavazás jogát, a karácsony vagy a születésnap megünneplését. Nem szolgálhatnak katonaként.

  Forrás: jw.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *